🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Työnjohtaja, graafinen teollisuus

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Työnjohtaja toimii kirjapainossa tuotannon työnjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Työnkuvaan kuuluu mm. tuotannon johtamista, suunnittelua ja laadunvalvontaa. Ammatissa on hallittava hyvin tuotantoon liittyvät asiat. Tehtävien hoito edellyttää mm. laatu- ja kustannustietoisuutta sekä esimies- ja yhteistyötaitoja.

Työnjohtaja on kirjapainossa työyhteisönsä lähiesimies, jonka toimenkuvaan kuuluu työnjohdon lisäksi erilaisia asiatuntijatehtäviä. Työnjohtajan vastuualueena voi työpaikasta riippuen olla esimerkiksi painon tai sitomon työt. Pienemmissä yrityksissä työnjohtajat osallistuvat itsekin tuotannon töihin.

Tehtäviin kuuluu tuotantotyön johtamista, suunnittelua ja

Lue lisää ammatista Työnjohtaja, graafinen teollisuus

Kirjapainot. Painotalot.

Työnjohtajan koulutusvaatimukset riippuvat mm. tarkemmasta toimenkuvasta ja yrityksen koosta. Työnjohtotehtävät edellyttävät alan koulutuksen lisäksi riittävää työkokemusta. Tehtäviin soveltuva tutkinto on esimerkiksi faktorin erikoisammattitutkinto, jonka voi suorittaa näyttötutkintona.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa

Lue lisää ammatista Työnjohtaja, graafinen teollisuus
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset