Palkka ja tietoa ammatista Voimalaitospäällikkö

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Voimalaitospäällikkö työskentelee energiateollisuudessa voimalaitoksen johtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu voimalaitoksen toiminnan johtamista. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, taloudellista ajattelua, esimiesosaamista ja yhteistyötaitoja. Tehtävien hoidossa on otettava huomioon monia yhteiskunnallisia tekijöitä.

 

Voimalaitospäälliköt työskentelevät energiateollisuudessa voimalaitoksen johtotehtävissä. Erityyppiset voimalaitokset tuottavat sähköä, kaukolämpöä tai molempia yhteiskunnan tarpeisiin kaikkina vuorokaudenaikoina. Laitoksen on tuotettava energiaa tehokkaasti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästäen.

Voimalaitoksen tuotannon johtamisessa on

Lue lisää ammatista Voimalaitospäällikkö

Energiateollisuus: energiayhtiöt, sähköyhtiöt, kaukolämpöyhtiöt, voimalaitokset.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtona energiatekniikkaa. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös mm. sähkötekniikkaa.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan

Lue lisää ammatista Voimalaitospäällikkö
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset