🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Yhteisöpedagogi pyrkii edistämään ihmisten osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toimenkuva vaihtelee nuorisotyöstä kansainvälisiin tehtäviin. Työtehtäviin kuuluu mm. ohjausta, kouluttamista ja toiminnan suunnittelua. Työssä tarvitaan mm. pedagogista osaamista, organisointitaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työpaikkoja on kunnissa, seurakunnissa,

Lue lisää ammatista Yhteisöpedagogi

Yhteisöpedagogin työ on eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten ja heidän toimintansa ohjaamista, tukemista ja aktivoimista. Ihmisten kiinnittymistä yhteisöön ja yhteiskuntaan pyritään edistämään erilaisten käytännön menetelmien sekä pedagogisen osaamisen avulla.

Yhteisöpedagogit tekevät nuorisotyötä ja monikulttuurista ohjaustyötä sekä työskentelevät

Lue lisää ammatista Yhteisöpedagogi

Kunnat. Seurakunnat. Järjestöt. Sosiaalipalvelualan yritykset.

 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon kansalaistoimintaan ja nuorisotyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on yhteisöpedagogi (AMK).

Centria-ammattikorkeakoulussa Ylivieskassa voi suorittaa yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon kirkon nuorisotyöhön suuntautuen. Tutkinto antaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden.

 Lue lisää ammatista Yhteisöpedagogi
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset