🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Yliperämies vastaa aluksen sisäisen toiminnan suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Yliperämiehiä työskentelee matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla. Yliperämiehen työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista. Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön.

Yliperämiehen tehtävänä on aluksen sisäisen toiminnan suunnittelu ja operatiivinen johtaminen. Yliperämiehen työ painottuu etenkin aluksen lasti- ja painolastioperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen sekä aluksen merikelpoisuuden jatkuvaan tarkkailuun ja ylläpitoon. Yliperämies on myös aluksen päällikön varamies.

Aluksen kunnossapitotöiden suunnittelu ja

Lue lisää ammatista Yliperämies

Yliperämiehet työskentelevät varustamoiden matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla.

 

 

Yliperämiehellä on merikapteenin koulutus. Merikapteenin ammattiin vaadittava tutkinto on merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, merikapteeni (AMK).

Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset