🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Ympäristökasvattaja tekee työtä kaiken ikäisten ihmisten ympäristötuntemuksen ja ympäristömyönteisyyden lisäämiseksi. Työ painottuu käytännön kasvatustyöhön. Tehtäviin kuuluu lasten, nuorten ja aikuisten opetusta, koulutusta ja neuvontaa. Ympäristökasvattajia työskentelee mm. luonto- ja ympäristökouluissa, järjestöissä ja hallinnossa. Ammatissa tarvitaan

Lue lisää ammatista Ympäristökasvattaja

Ympäristökasvattajan työn keskeisimpinä tavoitteina on parantaa eri-ikäisten ihmisten tuntemusta luonnosta ja ympäristöstä sekä lisätä ympäristömyönteisyyttä ja -vastuullisuutta. Muita keskeisiä tavoitteita ovat kestävien elämäntapojen edistäminen, ihmisten luontosuhteen herättäminen ja sen kehittymisen tukeminen ympäristökasvatuksellisten menetelmien

Lue lisää ammatista Ympäristökasvattaja

Luonto- ja ympäristökoulut. Kunnat. Valtio. Järjestöt. Yhdistykset. Yritykset. Ammatissa toimitaan myös yksityisyrittäjinä tai freelancereina. Myös erilaiset hankkeet työllistävät ympäristökasvattajia.

Ympäristökasvattajan työhön soveltuva koulutus on esimerkiksi kasvatustieteen korkeakoulututkinto, johon on yhdistetty ympäristö- ja luonnontieteen sekä ympäristökasvatuksen opintoja. Vaihtoehtoisesti ympäristö- tai luonnontieteen korkeakoulututkinto, johon on yhdistetty pedagogisia opintoja.

Yliopistojen kasvatustieteiden tms. tiedekunnassa voi suorittaa

Lue lisää ammatista Ympäristökasvattaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset