Näyttää 1-20 koulutusta 30 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 30 tuloksesta
1
2

Kemiasta yleisesti

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Kemian parissa tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Kemistien tekemällä teoreettisella työllä sekä sen käytännön sovelluksilla on lukuisia vaikutuksia arkipäiväämme, ympäristöömme, turvallisuutemme ja terveyteemme. Kemistejä työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi laboratorioissa ja opetustyössä.

Kemia ei ole tarkkarajainen erillinen tiede, vaan sillä on yhtymäkohtia useisiin muihin tieteisiin. Fysiikka, biokemia ja biologia ovat kemian lähimmät tieteet. Tiedon määrän suuren kasvun myötä kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin. Kemia jaetaan yleensä viiteen alaan, joiden väliset rajat ovat väljät. Kemian laaja-alaisuuden vuoksi tarjolla on paljon erilaisia koulutuksia joissa voit opiskella kemian alaa.

Kemian opiskelu yliopistossa

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemiaa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Kemiaa voit opiskella  Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa, Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa ja Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Aineenopettajaksi aikovien on suoritettava opettajan pedagogiset opinnot joko tutkintoon sisältyen tai erikseen valmistumisen jälkeen. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajan virat peruskouluissa ja lukioissa sisältävät usein kolme opetettavaa ainetta, jotka ovat fysiikka, kemia ja matematiikka.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa.  Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Kemiantekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Materiaalitekniikan kandidaattin ja diplomi-insinöörin tutkinnot voi suorittaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri

Kemian opiskelu ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella laboratorioanalytiikkaa ja suorittaa tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on laboratorioanalyytikko (AMK). Alaa voit opiskella Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista opiskella myös kemiantekniikkaa. Tutkintonimike on kemiantekniikan insinööri (AMK). Kemiantekniikkaa voi opiskella Centria-ammattikorkeakoulussa Kokkolan kampuksella

Energia-, ympäristö-, bio- ja kemiantekniikkaa voi opiskella Turun ammattikorkeakoulussa. Tutkintonimike on insinööri (AMK).

Kemian koulutus ammatillisissa oppilaitoksissa

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa laboratorioalan perustutkinnon. Tutkintonimike on laborantti. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös prosessiteollisuuden perustutkinto. Tutkintonimike on prosessinhoitaja.

Kemiaa opiskellut työelämässä

Kemiaa opiskelleille on tarjolla monipuolisa mahdollisuuksia työelämässä. Kemian perus- ja soveltavan tutkimuksen tuloksia hyödynnetään useilla eri aloilla. Kemialliseen analysointiin perustuvaa tutkimusta käytetään mm. lääketieteessä, tekniikan alalla, ympäristötieteissä, rikostutkinnassa ja arkeologiassa.

Kemistejä työskentelee yksityisellä sektorilla eniten lääketeollisuudessa ja muun kemianteollisuuden palveluksessa. Julkisella sektorilla kunnat ja kuntayhtymät työllistävät kemistejä esimerkiksi opetustehtävissä sekä terveydenhuollossa esimerkiksi laboratorioissa ja sairaalakemisteinä.

Luonnontieteelliseltä koulutusalalta valmistuneet kemistit työskentelevät erilaisissa asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä opetustehtävissä. Työpaikkoja on esimerkiksi kemian-, lääke-, bio- ja metsäteollisuudessa sekä yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa ja kunnilla.

Teknisiin tieteisiin kuuluvasta kemian tekniikasta valmistuneet työskentelevät pääasiassa tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtävissä. Suurimmat työnantajat ovat teknologiateollisuus ja kemianteollisuus sekä yliopistot ja valtion tutkimuslaitokset.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!