Näyttää 1-20 koulutusta 55 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Lowest relevance
  • = Mukana 2. asteen yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 55 tuloksesta
1
2
3

Tulkkikoulutus

Tulkkaustehtävät voivat olla arkisia asiointeja, konferensseja ja oikeuden istuntoja tai mitä vain siltä väliltä. Tulkin ammatissa tarvitaan erinomaista kielitaitoa ja tulkkaustekniikan hallintaa sekä selkeää ilmaisua, itsevarmuutta, hyvää tilannetajua, vuorovaikutustaitoja ja kulttuurien tuntemusta.Tulkeilta vaaditaan myös nopeaa reagointikykyä, sillä miettimisaikaa on vain vähän ja tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Tulkkikoulutus ammattikorkeakoulussa

Tulkiksi (AMK) voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulussa sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot kestävät koulutuksesta riippuen 3,5–4 vuotta.

Asioimistulkkauksen koulutus

Asioimistulkkaus on kahden kielen välistä tulkkausta. Asioimistulkkauksen koulutus keskittyy tulkin keskeisimpiin toimintaympäristöihin: kasvatus ja opetus, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala. Koulutettujen tulkkien tarve kasvaa jatkuvasti maahanmuuton lisääntyessä. Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin asioimistulkkauksessa viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkauksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija saa vahvan kielitaidon ja monipuolisen taidon kommunikoida sekä osaamisen toimia tulkkina ja asiakastyössä. Koulutuksesta valmistuneen tulkin työkielet ovat suomen kieli ja joko suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Valmistunut tulkki voi toimia tulkkina eri palveluntuottajien palveluksessa ja itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Syventävistä opinnoista riippuen tulkki voi toimia myös kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkina tai kommunikaatio-opettajana.

Tulkkikoulutus yliopistossa

Yliopistossa kieliopinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia valitun kielen, kulttuurin tai kääntämisen asiantuntijana. Kandidaatin tutkinto tarjoaa laaja-alaisen pohjan valitun kielen asiantuntijuuteen. Maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Kielestä ja kulttuurista voi valmistua kielen opettajaksi tai muihin asiantuntijatehtäviin. Kielestä ja kääntämisestä voi puolestaan valmistua kääntäjäksi, tulkiksi tai kansainvälisen viestinnän asiantuntijaksi.

Yliopistoissa on tarjolla myös erillisiä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmia. Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmissa sinulla on mahdollisuus hankkia syvällistä osaamista, jota tarvitaan kääntäjän ja tulkin ammatissa, kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä käännösteknologiassa.

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto on suunnattu tulkeille, joilla on vankka alan työkokemus. Koulutus vahvistaa oikeustulkkausalan osaamista ja ohjaa erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon voi suorittaa esimerkiksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus-TAKK:ssa. 

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia tulkkina varsinaisten oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Asioimistulkkauksen koulutus aikuiskoulutuksena

Tulkin ammattitaidon jo ennestään omaava voi suorittaa asioimistulkkauksen koulutuksen myös aikuiskoulutuksena esimerkiksi Taitotalossa ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus-TAKK:ssa. 

Tulkin työ

Tulkin tehtävä on välittää viesti kieleltä toiselle. Tulkin työn tavoitteena on mahdollistaa eri kieliä ymmärtävien henkilöiden välinen viestintä monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi kokouksissa, konferensseissa, neuvotteluissa, oikeusistunnoissa, viranomaisasioinnissa sekä eri kieltä puhuvien ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Tulkki on työssään neutraalissa ja puolueettomassa roolissa.

Puhuttujen kielten tulkkauksessa tulkki välittää puhutun viestin kielestä toiseen, esimerkiksi englannista suomeksi. Tuottaessaan puhetta kuulijan kielellä tulkki pyrkii säilyttämään sanotun tarkoituksen ja sisällön samoina kuin mitä puhuja sanoi.

Tulkki voi olla erikoistunut konferenssitulkkaukseen tai asioimistulkkaukseen. Konferenssitulkkausta tarvitaan, koska kansainvälisiin kokouksiin osallistuu ihmisiä, jotka tulevat eri kulttuureista ja puhuvat eri kieliä. Asioimistulkkia tarvitsevat arkielämässä maahanmuuttajat sekä pysyvien vähemmistöjen edustajat, jotka eivät hallitse riittävän hyvin viranomaisen käyttämää kieltä. Kyseeseen voivat tulla myös esimerkiksi lääkärikäynnit. Oikeustulkit tulkkaavat oikeusistuimessa ja poliisilla oikeusturvaan liittyvissä asioissa.

Tulkkaus aistivammaisille käsittää muun muassa viittomakielen tulkkauksen, kirjoitustulkkauksen, puhevammaisten tulkkauksen ja kuvailutulkkauksen. Kommunikointimenetelminä käytetään esimerkiksi viittomakieltä, viitottua puhetta, puhetulkkausta tai kirjoitustulkkausta. Viittomakielen tulkkien tehtävänä on tulkata viitotulta kieleltä puhutulle kielelle ja päinvastoin.

Tulkki voi työskennellä esimerkiksi:

  • ammatinharjoittajana
  • yrittäjänä
  • freelancerina
  • tulkkauspalveluissa
  • käännös- ja tulkkauspalveluissa
  • käännöstoimistoissa
  • eri toimialojen yrityksissä
  • valtiolla ja kunnissa
  • kansainvälisissä järjestöissä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ammattinetti, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus-TAKK

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!