Rahoitusala

Rahoitusalalla tarjotaan pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluja. Tutustu rahoitusalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Finanssiala

Rahoitusala

Työn kuvaus

Rahoitusala tarjoaa pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluja. Pankit hoitavat mm. maksuliikennettä sekä myöntävät luottoja. Vakuutusyhtiöt myyvät vakuutuksia, joilla suojaudutaan onnettomuuksien ja odottamattomien tapahtumien aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä. Vakuutusyhtiöt hoitavat myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia työeläke- ja tapaturmavakuutuksia. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnot ja palvelut ovat osittain päällekkäisiä.

Pankeissa työskennellään tyypillisesti monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä. Erilaiset myyntipainotteiset tehtävät ovat lisääntyneet. Vakuutusyhtiöt työllistävät erityisesti asiakaspalvelussa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Arvopaperimarkkinoilla toimivien työlle on keskeistä erikoistuminen. Finanssiala työllistää myös johto- ja esimiestehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi lakiasioiden, viestinnän ja tietotekniikan parissa.

Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä ja vakuutusyhtiöt toiseksi suurin. Finanssialalla työskentelevien lukumäärän arvioidaan vähenevän lähivuosina, mutta eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia koulutettuja ja asiakaspalvelutaitoisia työntekijöitä. 

Työllisyys

Pankit ovat rahoitusalan suurin työllistäjä, ja vakuutusyhtiöt toiseksi suurin. Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Missä voi opiskella?

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa rahoitusalalle haluava voi suorittaaliiketalouden perustutkinnon (merkonomi). Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta. Valmistuneiden tutkintonimike on tradenomi (AMK). Yliopistoissa voi opiskella kauppa- tai vakuutustieteitä. Kaupallisen alan alempi korkeakoulututkinto yliopistossa on kauppatieteiden kandidaatti, jonka suorittamisen jälkeen voi jatkaa kauppatieteiden maisteriksi. Hyviä suuntautumisvaihtoehtoja rahoitusalaa ajatellen ovat esimerkiksi kansantaloustiede tai laskentatoimi.

Lisäksi alalla työskentelee matemaattisen ja teknisen koulutuksen suorittaneita.

» Tutustu rahoitusalan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi


Mainokset