🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Biokemistit työskentelevät tutkimustehtävissä, opettajina ja myyntitehtävissä. Työpaikkoja on mm. tutkimuslaboratorioissa, lääke- ja elintarviketeollisuudessa sekä yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Biokemistiltä edellytetään biokemian asiantuntemusta, itsenäistä työskentelyotetta, pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Biokemistejä työskentelee monilla eri aloilla, esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen parissa, sairaalakemisteinä, teollisuuden ja kaupan tuotekehitystehtävissä sekä opetustehtävissä.

Tutkimustyössä biokemistit tutkivat elämää molekyylitasolla. He selvittävät biokemiallisia ilmiöitä kuten esimerkiksi kemiallisia mekanismeja biologisten prosessien ja

Lue lisää ammatista Biokemisti

Tutkimuslaboratoriot. Kuntien sairaala-, elintarvike- ja ympäristölaboratoriot. Lääke-, diagnostiikka- ja elintarviketeollisuus. Bioteknologian yritykset. Yliopistot. Oppilaitokset.

 

Yliopistoissa voi opiskella biokemiaa ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri.

Kemia on tärkeä sivuaine biokemian opiskelijoille.

Kelpoisuusehdot

Sairaalakemistiltä vaaditaan sairaalakemistin tutkinto.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset