Palkka ja tietoa ammatista Biologian ja maantieteen lehtori

Samankaltaiset ammatit: Apulaisylifyysikko Ekologi Biokemisti

Biologian ja maantieteen lehtorit ovat matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajia, jotka ohjaavat opiskelijoita oppimaan syvemmin itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Työpaikkoja ovat yleensä peruskoulut ja lukiot. Biologian ja maantieteen lehtori tarvitsee työssään omien aineiden vankkaa hallintaa ja pedagogista osaamista.

Lähteet: oaj.fi,

Lue lisää ammatista Biologian ja maantieteen lehtori

Biologian ja maantieteen lehtorin pääasiallinen työtehtävä on oppilaiden opetus. Oppituntien pitäminen ja opiskelijoiden ohjaus on kuitenkin vain osa opettajan työtä. Huomattavasti aikaa vievät myös opetuksen suunnittelu, tuntien valmistelu ja oppimisen arviointi sekä erilaiset hallinnolliset ja yhteistyötehtävät. Myös oman alan kehityksen seuraaminen ja

Lue lisää ammatista Biologian ja maantieteen lehtori

Biologian ja maantieteen lehtori työskentelee tyypillisimmin peruskouluissa, lukioissa ja yliopistotasolla myös ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ollakseen pätevä opettaja, biologian ja maantieteen lehtorin tulee suorittaa maisteritason korkeakoulututkinto (FM), johon kuuluu biologian ja maantiedon opintoja sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Yleisimmin yliopistoon haetaan opiskelemaan opetettavaa ainetta (esim. biologiaa), jonka jälkeen opintojen aikana hakeudutaan opiskelemaan toista opetettavaa

Lue lisää ammatista Biologian ja maantieteen lehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Biologian ja maantieteen lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 250 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
4 202 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
4 351 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Biologian ja maantieteen lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 250 EUR
  • 4 202 EUR
  • 4 351 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset