Geologi tekee tutkimustyötä sekä toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työhön kuuluu kartoittaa maa- ja kallioperää, etsiä malmeja, tutkia maapallon synty- ja kehityshistoriaa sekä ympäristöasioihin liittyviä tehtäviä. Työpaikkoja on valtiolla ja kunnilla, kaivosyhtiöillä sekä insinööri- ja konsulttitoimistoilla. Ammatissa tarvitaan geologista

Lue lisää ammatista Geologi

Geologin työhön kuuluu suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia tutkimuksia. Tehtäviin kuuluu myös tutkimustulosten tulkintaa ja raportointia. Työtehtävät vaihtelevat työpaikan mukaan.

Geologit kartoittavat maa- ja kallioperää, etsivät malmeja, tutkivat maapallon synty- ja kehityshistoriaa sekä toimivat maa- ja kallioperään liittyvissä

Lue lisää ammatista Geologi

Ympäristöhallinto. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristökeskus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). Geologian tutkimuskeskus. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Säteilyturvakeskus (STUK). Liikennevirasto. Yliopistot. Kunnat. Kaivosyhtiöt. Malminetsintäorganisaatiot. Insinööritoimistot. Konsulttitoimistot.

 

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella geologiaa pääaineena. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset