🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Fyysikoita työskentelee mm. tutkijoina, opettajina ja tuotekehitystehtävissä. Työpaikkoja on yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa ja teollisuudessa. Fyysikolta edellytetään vahvoja perustietoja fysiikasta. Ammatissa tarvitaan kykyä ajatella matemaattisesti sekä pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Tyypillisesti fyysikot työskentelevät oman erikoisalansa tutkimustehtävissä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, joissa he tutkivat luonnonilmiöihin liittyviä lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin.

Fyysikot voivat olla erikoistuneita johonkin fysiikan alueeseen, joita ovat mm. atomi-, molekyyli- ja ydinfysiikka, hiukkas- ja astrofysiikka,

Lue lisää ammatista Fyysikko

Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Ammattikorkeakoulut. Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Peruskoulut. Teollisuus. Teknologiateollisuus. Energiateollisuus. Sairaalat. Kaupan ala.

 

Yliopistoissa voi opiskella luonnontieteellisellä koulutusalalla fysikaalisia tieteitä. Fysikaalisiin tieteisiin kuuluvat fysiikka (teoreettinen fysiikka, soveltava fysiikka, materiaalitiede, biofysiikka ja elektroniikka) sekä geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla

Lue lisää ammatista Fyysikko
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Fyysikko tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 287 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
5 240 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
5 317 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Fyysikko

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 287 EUR
  • 5 240 EUR
  • 5 317 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset