🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Geneetikko eli perinnöllisyystieteilijä tutkii ominaisuuksien periytymistä. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi molekyyli, solu tai koko laji. Geneetikkoja työskentelee yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Työssä vaaditan tieteellistä ajattelutapaa, tarkkuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Geneetikko eli perinnöllisyystieteilijä tutkii ominaisuuksien periytymistä. Genetiikan alueet on jaettu tutkimuskohteiden ja menetelmien perusteella.

Tutkimuskohteena voi olla geenin toiminta ja rakenne, solu, yksilö, populaatio tai biologinen laji kokonaisuudessaan. Esimerkiksi molekyyligeneetikko tutkii periytyvyyden molekyylimekanismeja,

Lue lisää ammatista Geneetikko

Yliopistot. Tutkimuslaitokset.

 

Perinnöllisyystiedettä eli genetiikkaa voi opiskella biologian alalla Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Yliopistoissa voi opiskella myös lääketieteellistä genetiikkaa sekä perinnöllisyyslääketiedettä eli kliinistä genetiikkaa.

 Lue lisää ammatista Geneetikko
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset