Fysiologi tutkii elävien organismien toimintaa ja muutoksia. Fysiologeja työskentelee mm. sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa ja teollisuudessa. Lääketieteessä fysiologi tutkii elinten, esimerkiksi verenkierto- ja hengityselinten toimintoja, liikuntatieteessä taas fyysisen harjoituksen vaikutusta elimistöön. Ammatissa tarvitaan luonnontieteellistä

Lue lisää ammatista Fysiologi

Fysiologi tutkii elävien organismien toimintaa, toimintamekanismeja ja muutoksia. Tutkimus voi olla perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta tai kliinisen lääketieteen tutkimusta. Se käsittää molekyyli-, solu-, elin- ja organismitason ilmiöitä.

Fysiologia on biotieteiden ja lääketieteen osa-alue. Se voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen eli eläinfysiologiaan

Lue lisää ammatista Fysiologi

Sairaalat. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus.

 

Fysiologeja koulutetaan yliopistoissa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ylempi korkeakoulututkinto on lääketieteen lisensiaatti. Alempi korkeakoulututkinto on lääketieteen kandidaatti.

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella fysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Jy

Lue lisää ammatista Fysiologi
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset