🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Palkka ja tietoa ammatista Fysiikan ja kemian lehtori

Fysiikan ja kemian lehtori työskentelee yliopistoissa tai korkeakouluissa. Työtehtäviin kuuluu sekä opettamistehtäviä että tutkimista. Työssä tarvitaan pedagogisia taitoja, sekä tutkimusosaamista ja uteliaisuutta.

Fysiikan ja kemian lehtori työskentelee sekä opetus - että tutkimustehtävissä. Ammatissa tulee siis olla sekä pedagogisesti taitava että kiinnostunut alan tutkimuksesta. Lehtorin työnkuvaan kuuluu myös korkeakoulun hallinnollisia tehtäviä.

Lehtorin tulee tutkimustyön ohella olla pedagogisesti taitava ja kiinnostunut opetustyöstä. Tärkeimpiä ominaisuuksia

Lue lisää ammatista Fysiikan ja kemian lehtori

Yliopistot ja korkeakoulut.

Tehtävään soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, jonka voi suorittaa yliopistossa ylemmän fysiikan tai kemian korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Fysiikan ja kemian lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 621 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Fysiikan ja kemian lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 621 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset