Ekologi on biologi, joka tutkii eläinten ja kasvien riippuvuutta elollisesta ja elottomasta ympäristöstä. Ammattiin kuuluu usein paljon kenttätyötä. Työpaikasta riippuen toimenkuva voi olla painottunut myös koulutustehtäviin tai ympäristöalan asiantuntijatehtäviin. Ekologeja työskentelee mm. ympäristöhallinnossa, tutkimusyrityksissä ja yliopistoissa.

Lue lisää ammatista Ekologi

Ekologi on biologi, joka tutkii eläinten ja kasvien riippuvuutta elollisesta ja elottomasta ympäristöstä. Työn tavoite voi olla saada tietoa esimerkiksi siitä, miten eläinten, kasvien ja ympäristön vuorovaikutus toimii tai mistä johtuvat eläinten kannanvaihtelut.

Verrattuna moniin muihin biologian alan ammatteihin, ekologien työ on hyvin luonnonläheistä ja

Lue lisää ammatista Ekologi

Ympäristöhallinto. Yliopistot. Tutkimuslaitokset. Konsultti- ja tutkimusyritykset. Kunnat. Järjestöt. Liitot.

 

Yliopistoissa voi opiskella ekologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

 

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset