🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palomies on monipuolinen pelastustyöntekijä. Ammatti edellyttää monenlaista osaamista erilaisissa onnettomuustilanteissa. Palomiehen työhön kuuluu myös rutiininomaisia valmiutta ylläpitäviä tehtäviä. Pelastusosaamisen lisäksi ammatti edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa.

Palomiehen tehtävänä on ihmisten ja omaisuuden pelastaminen eri onnettomuuksissa. Työtehtävät jakautuvat hälytystehtäviin ja hälytysvalmiuden ylläpitotehtäviin sekä muihin ei-hälytysluonteisiin avunantotehtäviin.

Hälytystehtävillä tarkoitetaan pelastustoimintaa ja siihen välittömästi liittyviä tehtäviä onnettomuustilanteessa. Hälytystehtävissä palomies

Lue lisää ammatista Palomies

Alueellisten pelastuslaitosten (22 kpl) paloasemat, jotka sijaitsevat kunnissa eri puolilla Suomea.

 

Palomieheksi aikova voi suorittaa pelastajatutkinnon Kuopiossa Pelastusopistossa. Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulu kouluttaa  palomies-sairaankuljettajia ja paloesimiehiä pelastuslaitoksen palvelukseen.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Palomies tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 258 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 967 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 260 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Palomies

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 258 EUR
  • 2 967 EUR
  • 3 260 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset