🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palopäällikkö johtaa palo- ja pelastustointa kunnassa. Palopäällikön tehtäviin kuuluu mahdollistaa pelastuslaitoksen toimintaedellytykset sekä palo- ja pelastustoimen eri alueiden suunnittelua, valistusta ja tiedottamista. Ammatti edellyttää pelastustoimen tuntemuksen lisäksi johtamistaitoa, päätöksentekokykyä ja yhteistyötaitoja.

Palopäällikkö vastaa kunnan palo- ja pelastustoimesta. Hän johtaa pelastushallinnon tehtävien hoitoa kunnassa sekä johtaa itse sammutustöitä suurissa tulipaloissa ja erittäin vaikeissa tilanteissa.

Palopäälliköiden työstä suurin osa on palo- ja pelastustoimen suunnittelua ja organisointia: onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä eri operaatioita koskevaa

Lue lisää ammatista Palopäällikkö

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) palopäällystön koulutusohjelmassa.

Pelastusopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Palopäällikkö tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 430 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Palopäällikkö

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 430 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset