🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Pelastuspäällikkö vastaa pelastustoiminnasta, toimii pelastustoiminnan palveluyksikön päällikkönä ja omistaa pelastustoiminnan pääprosessin.Työssä tarvitaan hyviä yhteistyökykyä ja vuorovaikutstaitoja, monipuolista soveltuvaa työkokemusta ja koulutusta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävään kuuluu myös toimiminen lähiesimiehenä. Pelastuspäälliköt

Lue lisää ammatista Pelastuspäällikkö

Pelastuspäällikkö johtaa pelastustoiminnan valmiutta, suunnittelua ja arviointia sekä vastaa pelastustoiminnan ohjaamisesta ja kehittämisestä. Pelastuspäällikkö toimii vastuualueensa edustajana eri verkostoissa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä johtaa pelastuslaitoksen kannanmuodostusta vastuualueellaan. Pelastuspäällikkö on

Lue lisää ammatista Pelastuspäällikkö

Pelastuspäälliköt työskentelevät pelastuslaitoksilla tai puolustusvoimilla. Muita työpaikkoja voivat olla esimies- ja asiantuntijatehtävät sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen alalla.

Lähteet: Oikotie.fi, Polamk.fi

Pelastuspäälliköksi voi kouluttautua suorittamalla Poliisiammattikorkeakoulun Pelastusalan päällystötehtäviin (AMK)-tutkinnon. Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta. 

Pelastuspäälliköksi voi myös tulla suorittamalla alalle soveltuvan korkeakoulu- tai insinöörin

Lue lisää ammatista Pelastuspäällikkö
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Pelastuspäällikkö tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
6 153 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
6 153 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Pelastuspäällikkö

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 6 153 EUR
  • 6 153 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset