Tullitarkastaja voi työskennellä tullaus- ja passitustehtävissä, tullivalvonta- ja verotustehtävissä, jälkitarkastustehtävissä tai muissa Tullin ammatillisissa tehtävissä. Työpaikkoja ovat eri puolilla maata sijaitsevat Tullin yksiköt. Tullitarkastajan työ edellyttää tullialan ammattitaidon lisäksi vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Tullityön tarkoituksena on kansainvälisten tavaravirtojen hallinta. Päämääränä on ulkomaankaupan sujuvuuden edistäminen, veronkanto ja yhteiskunnan suojaaminen. Tullitarkastaja voi työskennellä monissa erityyppisissä tehtävissä, kuten tullaus- ja passitustehtävissä, tullivalvonta- ja verotustehtävissä sekä jälkitarkastustehtävissä.

Suomen ulkorajojen alus-,

Lue lisää ammatista Tullitarkastaja

Viisi tullipiiriä: Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen, Itäinen ja Ahvenanmaan tullipiiri. Tullilaboratorio. Tullihallitus.

 

 

Koulutusta järjestää Helsingissä sijaitseva Tullikoulu. Tullialan koulutus toteutetaan henkilöstökoulutuksena, toisin sanoen ensin on hakeuduttava tulliin töihin, jonka jälkeen koulutukseen.

Tullipiirit, Tullihallitus ja Tullilaboratorio rekrytoivat tarvitsemansa henkilökunnan itse, joten kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen työpaikkahakemuksen

Lue lisää ammatista Tullitarkastaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset