🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Puolustusvoimissa työskentelevät upseerit toimivat johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä maa-, meri- ja ilmavoimissa. Tehtävät vaihtelevat eri aselajeissa. Kouluttamistehtävät ovat työuran alussa tavallisia. Monet upseerit palvelevat myös ulkomailla. Ammatissa tarvitaan johtamisosaamista, organisointitaitoja ja yhteistyötaitoja sekä esimerkiksi

Lue lisää ammatista Upseeri

Upseerit toimivat erilaisissa johdon, suunnittelun, kansainvälisen toiminnan, toimintavalmiuden, huollon ja muiden erikoisalojen tehtävissä. Tehtävät riippuvat puolustushaarasta ja aselajista sekä tehtävätasosta (koulutus ja kokemus).

Kaikista upseerin tehtävistä noin kolmannes on kouluttajan tehtäviä. Upseeri työskentelee aluksi varusmiesten kouluttajana ja

Lue lisää ammatista Upseeri

Puolustusvoimat.

Upseeriksi opiskellaan Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä. Osa opinnoista suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaamina puolustushaara- ja aselajikouluissa.

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) suoritetaan kolmessa vuodessa ja sotatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä) työelämävaiheen jälkeen kahdessa vuodessa.

Lue lisää ammatista Upseeri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset