Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa työskentelevät vartijat vastaavat vankiloissa ja avovankiloissa rangaistusten lainmukaisesta ja turvallisesta täytäntöönpanosta. Vartioinnin ja valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu ohjausta sekä kuntoutusta. Ammatissa tarvitaan vastuullisuuden ja vuorovaikutustaitojen lisäksi mm. turvallisuus- ja valvontatyön hallintaa,

Lue lisää ammatista Vartija, rikosseuraamusala

Vartijan työn tavoitteena on huolehtia yhteiskunnan, vankilan henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta. Vartijat huolehtivat vankilan järjestyssäännön ja päiväjärjestyksen noudattamisesta valvonnan ja ohjauksen keinoin. Vartijat osallistuvat yhä enenevässä määrin myös kuntoutustehtäviin kuten päihdetyöhön tai vankien vapaa-ajantoimintojen ohjaukseen.

Turvall

Lue lisää ammatista Vartija, rikosseuraamusala

Rikosseuraamusalueiden (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Pohjois-Suomi) vankilat / tutkintavankilat ja avovankilat sekä vapauttamisyksiköt.

 

Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää vankeinhoidon valvonnan ja ohjauksen tehtäviin, erityisesti vartijan tehtäviin. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja keskimääräinen suoritusaika 16 kuukautta.

Tutkinto rakentuu useista eripituisista lähi- ja työssäoppimisjaksoista. Lähijaksot toteutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) Vantaan

Lue lisää ammatista Vartija, rikosseuraamusala
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset