Yksityisetsivät tutkivat ja hankkivat tietoja asiakkaansa laskuun. He selvittävät esimerkiksi yrityksissä ilmenneitä hävikkejä tai henkilökunnan toimintaa. Yksityisasiakkaat haluavat puolestaan tietoja mm. läheistensä tekemisistä tai löytää kadonneen henkilön. Ammatissa tarvitaan mm. asiakaspalvelutaitoja, tiedonhakutaitoja, lain tuntemusta,

Lue lisää ammatista Yksityisetsivä

Yksityisetsivän työnä on tutkia, selvittää ja hankkia tietoa asiakkaalta saamansa toimeksiannon mukaisesti. Yksityisetsivä ei ole poliisi eikä muukaan viranomainen vaan hän työskentelee yksityisetsivätoimistossa, jotka lukeutuvat vartioimisliikkeisiin.Työ edellyttää vartijakorttia. Yksityisetsivän toiminta on lailla säädeltyä.

 

Yksityisetsivän palveluksia

Lue lisää ammatista Yksityisetsivä

Yksityisetsiväpalveluita tarjoavat yritykset (yksityisetsivätoimistot).

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Yksityisetsivä tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 135 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
4 148 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
4 129 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Yksityisetsivä

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 135 EUR
  • 4 129 EUR
  • 4 148 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset