Näyttää 1-16 koulutusta 16 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Relevanssi
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-16 koulutusta 16 tuloksesta

Kätilökoulutus

Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija, joka hoitaa raskaana olevia, synnyttäjiä ja synnyttäneitä. Lisäksi kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, terveen vastasyntyneen sekä perheen kätilötyössä. Kätilökoulutus perustuu sairaanhoitajakoulutukseen, eli kätilökoulutus antaa valmiudet myös sairaanhoitajan työhön.

Kätilöksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa. Kätilökoulutuksen voi suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Kätilötutkinnon laajuus on 270 opintopistettä ja opintojen kesto on noin 4,5 vuotta. Opiskeluaika voi olla myös lyhyempi (1,5–2 vuotta), riippuen opiskeljan aikaisemmasta osaamisesta ja koulutustaustasta.

Kätilökoulutuksen sisältö

Kätilökoulutuksessa pääaineina ovat hoitotyö ja kätilötyö. Opintojen aikana kätilöopiskelija omaksuu eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kätilökoulutuksen aikana opiskellaan eri-ikäisten ihmisten terveysongelmia.

Ammattiopinnoissa perehdytään hoito- ja kätilötyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Kätilöopiskelija oppii koulutuksen aikana kohtaamaan monikulttuurisen taustan omaavia naisia ja perheitä sekä edistämään seksuaalista tasavertaisuutta. 

Harjoittelu on olennainen osa kätilökoulutusta. Ohjatut harjoittelujaksot suoritetaan esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa mm. sisätautien-, naistentautien- ja lastenosastoilla ja -poliklinikoilla, äitiysneuvolassa, lapsivuodeosastoilla ja synnytyssalissa.

Kätilö työelämässä

Kätilö voi työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa julkisella ja yksityissektorilla tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kätilö työskentelee sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. 

Kätilön ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kätilö (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa kätilö (AMK) -tutkinnon suorittaneet sekä sairaanhoitajana että kätilönä terveydenhuollon ammattihenkilöksi lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Kätilön tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Kätilön työn vaatimuksia

Kätilön työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, kykyä ennakointiin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Ammattitaitoinen kätilö osaa myös arvioida, milloin tarvitsee muiden ammattilaisten apua. Teoreettisen osaamisen lisäksi ammattitaitoisella kätilöllä on vahvat kliiniset taidot. 

Kätilön työ on usein vuorotyötä. Kätilön on siis oltava valmis työskentelemään päivävuorojen lisäksi myös iltaisin ja öisin.

Palaa sivun alkuun


Lähteet: Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!