🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Kreikka
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Kreikan kielen opiskelu

Kreikan kieli voidaan karkeasti jakaa nykykreikkaan ja muinaiskreikkaan. Monia kreikkalaisia ilmaisuja ja sanontoja käytetään vielä tänäkin päivänä muissa kielissä kuten saksassa, ranskassa ja englannissa. Nykykreikka on rikas kieli, jossa on yli 600 000 sanaa. Kaikki muinaiskreikan eri muodot eivät ole helposti nykykreikan osaajan ymmärrettävissä.

Kreikan kieli on indoeurooppalainen kieli ja sen opiskelun tavoitteena on useimmiten antaa opiskelijalle kreikan kielen perustaito ja tietoa kielen rakenteesta, Kreikasta ja sen kulttuurista. Monet kansainväliset tieteelliset ja tekniset termit ovat yhdyssanoja, jotka on muodostettu kreikkalais- tai latinalaisperäisistä sanoista. Monien termien osina esiintyviä kreikkalaisperäisiä sanoja tai sanarunkoja ovat esimerkiksi mega = suuri, mikro = pieni, tele = kauas, fon = ääni.

Useimmat aloittavat kreikan kielen opinnot alkeista, mutta kielitaitoa kehitetään ensimmäisestä opintovuodesta lähtien. Opiskelijat oppivat käyttämään monipuolista lähdeaineistoa: papyruksissa ja piirtokirjoituksissa säilyneet dokumentit sekä arkeologinen esineistö valaisevat kirjallisuustekstien antamaa tietoa. Opintojen edetessä opiskelija syventyy tutkimusmetodeihin ja itsenäiseen, tutkimukseen perustuvaan työskentelyyn. Osaamista voi täydentää aineenopettajan pedagogisilla opinnoilla.

Kreikan kielen opiskelu yliopistossa

HELSINGIN YLIOPISTO, Antiikin kreikka

Helsingin yliopiston kielten kandiohjelmassa on mahdollisuus opiskella antiikin kreikan kieltä. Antiikin kreikan opintosuunnan opiskelija perehtyy paitsi kreikan kieleen myös Kreikan kirjallisuuteen, antiikin kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen.

Alussa opinnot keskittyvät antiikin kreikkaan ja sillä kirjoitettuun kirjallisuuteen, myöhemmin voi erikoistua myös Bysantin kieleen ja kulttuuriin. Kreikan kielen opinnot voi aloittaa alkeista, ja kielitaidon kehittyessä opiskelija oppii tulkitsemaan antiikin kirjoitettuja lähteitä ja tutkimaan niitä historian, kulttuurin ja kirjallisuuden näkökulmista.

Antiikin kreikan opinnoissa opiskelija saavuttaa laajan asiantuntemuksen antiikin henkisestä ja aineellisesta kulttuurista sekä länsimaisesta kulttuuriperinnöstä. Antiikin kreikan opinnot antavat valmiuksia opetus-, tutkimus-, kirjasto-, käännös-, kulttuuri- ja viestintäalojen töihin.

Muiden valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi kehittää asiantuntemustaan moniin muihinkin yhteiskunnallisiin tehtäviin, esimerkiksi hallinnon ja liike-elämän palveluksessa.

Turun yliopisto, kreikkalainen filologia

Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opinnoissa voi valita pääaineeksi kreikkalaisen filologian. Kreikkalaisen filologian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen kreikan kielitiedon ja -taidon taso, että hän kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Kreikkalaisen filologian aineopinnot laajentavat opiskelijan kreikan kielitaitoa ja -tietoa sekä Kreikan kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta luettavien tekstien ja proseminaarityöskentelyn kautta. Kreikkalaisen filologian syventävissä opinnoissa tavoitteena on oppia tieteellisiä menetelmiä ja niiden soveltamista kreikankieliseen lähdeaineistoon perustuvaan itsenäiseen työskentelyyn.

Kreikan kielen opiskelu yksittäisinä kursseina

Kreikan kieltä voi opiskella yksitäisinä kursseina esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai yliopistojen kielikeskuksissa. Myös työväenopistoissa, kansalaisopistoissa ja aikuisopistoissa on tarjolla yksittäisiä kreikan kielen kursseja. 

Palaa sivun alkuun


Lähteet: 
Helsingin yliopisto, Turun yliopisto