Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta

Saksan kielen opiskelu

Saksan kieli on yksi suurista maailmankielistä, ja sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä. Saksan kieltä opiskellaan yleisesti monissa Euroopan valtioissa kuten myös Suomessa, jossa se on opiskelluin kieli suomen, ruotsin ja englannin jälkeen. Saksan kieltä, kulttuuria ja kirjallisuutta voi opiskella eri opintotasoilla aina peruskoulusta ja kansanopistoista yliopistoihin ympäri Suomea.

Saksan kielen opiskelu yliopistossa

Saksan kielen opiskelu yliopistossa tarjoaa mahdollisuuden niin käytännöllisen kuin teoreettisenkin kielentutkimuksen ja asiantuntijuuden hankkimiseen. Saksan kielen opiskelu yliopistossa koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja erikoistumisopinnoista. 

Oulun yliopistossa pääaineena on germaaninen filologia, joka kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan. Opinnoissa perehdytään kieliopintojen lisäksi saksankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Opiskelija saa kieltenopettajan pätevyyden tai asiantuntijuutta erilaisiin yrityselämän tehtäviin.

Helsingin yliopistossa opiskelllaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon kielten kandiohjelman saksan opintosuunnassa. Kandiohjelmasta valmistuneella on hyvä kielitaito saksan kielessä ja hän osaa analysoida kielen rakennetta, tuntee kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria ja ymmärtää mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä.

Saksan kielen opiskelu yksittäisinä kursseina

Saksaa voi opiskella yksitäisinä kursseina esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai yliopistojen kielikeskuksissa. Myös monessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa yksittäisiä saksan kielen kursseja. Vaihtoehtoina on alkeis- ja jatkokursseja. Moni aloittaa saksan kielen opiskelun jo ala- tai yläkoulussa.

Saksan kielen opiskelu ulkomailla

Ulkomailla löytyy monia vaihtoehtoja saksan kielen opiskeluun. Kielikurssi tai vaihto-opiskelu on hyvä vaihtoehto sinulle, joka haluat kokeilla omia siipiäsi ulkomailla opiskellen saksan kieltä. Kielikurssi tai vaihto-opiskelu on loistava tilaisuus kasvaa ihmisenä, rohkaistua puhumaan vierasta kieltä ja saada uusia kokemuksia ja ystäviä ympäri maailmaa. Kielikurssit kestävän useimmiten muutamia viikkoa kun taas vaihto-opiskeluun voi lähteä lukukaudeksi tai lukuvuodeksi.

Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Saksan kieli työelämässä

Työelämään sijoittuminen riippuu pitkälti opintovalinnoista sekä omista kiinnostuksen kohteista. Saksan kieltä yliopistotasolla opiskelleet työskentelevät usein esimerkiksi saksan kielen opettajina, kääntäjinä, tulkkeina tai tutkijoina. Monenlaisia saksan kielen ja kulttuurin tuntemusta vaativia tehtäviä löytyy myös kaupallisella sekä tiedotus- ja matkailualalla. Työelämässä vieraan kielen osaaminen on usein tärkeä kilpailutekijä. Saksan kielen osaaminen on erityisen tärkeää matkailuun, kulttuuriin ja ulkomaankauppaan liittyvissä työtehtävissä juuri kielen levinneisyyden vuoksi.Palaa sivun alkuun


Lähteet: Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!