Sivuston käyttötapa: Mobiili

Viittomakielen opiskelu

Viittomakieli on kuurojen ihmisten äidinkieli. Viittomakielellä on oma kielioppinsa ja sen taivutusmuodot ja sanajärjestykset ovat erilaiset kuin puhutun kielen. Viittomakieli tuotetaan käsien, suun ja vartalon liikkeillä ja ilmeillä ja vastaanotetaan näön avulla. Puhuessa voi tuottaa ja kuulla vain äänteen kerrallaan, mutta viitottaessa voi tuottaa ja nähdä useita samanaikaisia viestejä. 

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä espanjan kielen koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Lisäksi viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksesta valmistuu tulkkeja puhevammaisten ja muiden puhetta...
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto | viittomakielen ohjaaja
Turun kristillinen opisto
Ammatilliset perustutkinnot
Turku
Viittomakielen ohjaajan työ on todella monipuolista. Hän voi työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksen tehtävissä (esimerkiksi päivähoidossa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa), koulunkäyntiin...
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja
Pohjois-Savon opisto
Ammatilliset perustutkinnot
Kuopio
Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja työskentelee kasvatus-, ohjaus- ja avustamistehtävissä lasten päivähoidossa, kouluissa, oppilaitoksissa, leireillä, kursseilla ja vammaisten henkilökohtaisessa avustuspalvelussa sekä...
Kommunikaation monimuotoisuuden linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Turun kristillisen opiston kommunikaation monimuotoisuuden linja kestää yhden lukukauden, elokuusta joulukuuhun. Linja sopii sinulle mikäli: olet kiinnostunut puhetta tukevasta ja...
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala
Turun kristillinen opisto
Ammatilliset perustutkinnot
Turku
Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala antaa sinulle monipuoliset taidot ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutustilanteissa esim. kielellisten häiriöiden,...
Tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen painopisteinä ovat olleet tulkkitoiminnan tutkiminen, kehittäminen, koordinointi ja hallinnointi. Sen keskeisiä sisältöjä ovat olleet viittomakielialan työelämän tieto- ja toimintarakenteiden...
Asioimistulkkauksen koulutus | monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Useita (5)
Tulkin koulutus on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Asioimistulkkauksen koulutuksessa kielet vaihtelevat vuosittain työelämän tarpeiden mukaan, ja hakijan on osattava suomen lisäksi...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
 

Viittomakielen opiskelu

Vastoin yleistä luuloa viittomakieli ei ole kansainvälistä. Joka maassa on yksi tai useampi viittomakieli. Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Maahanmuuton myötä Suomeen on tullut muitakin viittomakieliä

Ketkä käyttävät viittomakieltä?

Viittomakielissä on murre-eroja samalla tavalla kuin puhutuissa kielissä. Kun vanha ja nuori käyttävät eri viittomia, on kyse sosiaalisesta murteesta. Viittomakieli muuntuu myös käyttötilanteen mukaan. Esimerkiksi juhlapuheessa käytetään eri tyyliä kuin arkisissa keskustelutilanteissa. Pienelle lapselle viitotaan eri tavalla kuin aikuiselle.

Viittomakieliset itse arvioivat, että Suomen viittomakieliä käyttää 4000–5000 kuuroa tai huonokuuloista. Lisäksi on arvioitu  6000–9000 kuulevan käyttävän viitomakieltä. Suurimmalle osalle näistä kuulevista viittomakieli on vieras kieli ja sen taito vaihtelee paljon. Kuitenkin joillekin kuulevistakin henkilöistä viittomakieli on perhetaustasta johtuen äidinkieli. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät esimerkiksi kuurojen sukulaiset ja viittomakielentulkit. Viittomakielen ohjaajan tai tulkin rooli onkin suuri viestinnän helpottamisessa kuulevien ja kuurojen tai huono kuuloisten välillä.

Viittomakielen opiskelu yliopistossa

Viittomakieltä voi opiskella yliopiston pääaineena ainakin Jyväskylän yliopistossa. Siellä voi suorittaa  pääaineopinnot suomalaisen viittomakielen oppiaineesta joko äidinkielen tai vieraan kielen linjalla. Tällöin tutkintonimike on humanististen tieteiden kandidaatti.

Viittomakielen opiskelu ammattikorkeakoulussa

Viittomakielen tulkiksi voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Tällöin tutkintonimike on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon - tulkki (AMK).  Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla. Viittomakielen koulutusohjelmasta valmistutaan viittomakielen tulkiksi. Opiskelu sisältää suurimmaksi osaksi lähiopetusta sekä käytännön harjoittelua. Uusien teknologioiden opettelu on myös osa opiskelua, koska niiden merkitys tulkkauksessa ja viittomakielen tuottamisessa kasvaa jatkuvasti. Ammatillista etiikkaa käsitellään monipuolisesti koko opintojen ajan opiskelijan ammatillisen itsetunnon vahvistamiseksi.

Viitomakielen opiskelu ammatillisilla oppilaitoksissa

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa.

Viittomakieltä opiskellut työelämässä

Viitomakieltä opiskelleista valmistuu viittomakielen tulkkeja ja ohjaajia sekä humanististen tieteiden kandidaatteja.

Viittomakielen tulkki

Joista tulkit työllistyvät tulkkikeskuksiin, Kuurojen liittoon ja kuntien palvelukseen. Osa toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja freelancereinä. Tulkit toimivat kuulevien ja huonokuuloisten tai kuurojen välisten viestien välittäjinä. Tulkkia voidaan tarvita joko päivittäisissä arkipäivän asioissa, kuten lääkärissä tai esimerkiksi kansainvälisessä kongressissa.

Viittomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaajan yhtenä työn tavoitteena on kehittää viittomakielisiä palveluja ja siten edistää yhteiskunnallisten palvelujen tasavertaista käyttöä. Viittomakielinen ohjaus ehkäisee ennalta eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Työssään viittomakielen ohjaajan on osattava käyttää kuuloa ja puhetta tukevia apuvälineitä, kuten kuulolaitetta, puhesyntetisaattoria ja tietokonetta.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, kuurojenliitto.fi