Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
 

Viittomakielen opiskelu

Vastoin yleistä luuloa viittomakieli ei ole kansainvälistä. Joka maassa on yksi tai useampi viittomakieli. Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Maahanmuuton myötä Suomeen on tullut muitakin viittomakieliä

Ketkä käyttävät viittomakieltä?

Viittomakielissä on murre-eroja samalla tavalla kuin puhutuissa kielissä. Kun vanha ja nuori käyttävät eri viittomia, on kyse sosiaalisesta murteesta. Viittomakieli muuntuu myös käyttötilanteen mukaan. Esimerkiksi juhlapuheessa käytetään eri tyyliä kuin arkisissa keskustelutilanteissa. Pienelle lapselle viitotaan eri tavalla kuin aikuiselle.

Viittomakieliset itse arvioivat, että Suomen viittomakieliä käyttää 4000–5000 kuuroa tai huonokuuloista. Lisäksi on arvioitu  6000–9000 kuulevan käyttävän viitomakieltä. Suurimmalle osalle näistä kuulevista viittomakieli on vieras kieli ja sen taito vaihtelee paljon. Kuitenkin joillekin kuulevistakin henkilöistä viittomakieli on perhetaustasta johtuen äidinkieli. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät esimerkiksi kuurojen sukulaiset ja viittomakielentulkit. Viittomakielen ohjaajan tai tulkin rooli onkin suuri viestinnän helpottamisessa kuulevien ja kuurojen tai huono kuuloisten välillä.

Viittomakielen opiskelu yliopistossa

Viittomakieltä voi opiskella yliopiston pääaineena ainakin Jyväskylän yliopistossa. Siellä voi suorittaa  pääaineopinnot suomalaisen viittomakielen oppiaineesta joko äidinkielen tai vieraan kielen linjalla. Tällöin tutkintonimike on humanististen tieteiden kandidaatti.

Viittomakielen opiskelu ammattikorkeakoulussa

Viittomakielen tulkiksi voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Tällöin tutkintonimike on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon - tulkki (AMK).  Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla. Viittomakielen koulutusohjelmasta valmistutaan viittomakielen tulkiksi. Opiskelu sisältää suurimmaksi osaksi lähiopetusta sekä käytännön harjoittelua. Uusien teknologioiden opettelu on myös osa opiskelua, koska niiden merkitys tulkkauksessa ja viittomakielen tuottamisessa kasvaa jatkuvasti. Ammatillista etiikkaa käsitellään monipuolisesti koko opintojen ajan opiskelijan ammatillisen itsetunnon vahvistamiseksi.

Viitomakielen opiskelu ammatillisilla oppilaitoksissa

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa.

Viittomakieltä opiskellut työelämässä

Viitomakieltä opiskelleista valmistuu viittomakielen tulkkeja ja ohjaajia sekä humanististen tieteiden kandidaatteja.

Viittomakielen tulkki

Joista tulkit työllistyvät tulkkikeskuksiin, Kuurojen liittoon ja kuntien palvelukseen. Osa toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja freelancereinä. Tulkit toimivat kuulevien ja huonokuuloisten tai kuurojen välisten viestien välittäjinä. Tulkkia voidaan tarvita joko päivittäisissä arkipäivän asioissa, kuten lääkärissä tai esimerkiksi kansainvälisessä kongressissa.

Viittomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaajan yhtenä työn tavoitteena on kehittää viittomakielisiä palveluja ja siten edistää yhteiskunnallisten palvelujen tasavertaista käyttöä. Viittomakielinen ohjaus ehkäisee ennalta eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Työssään viittomakielen ohjaajan on osattava käyttää kuuloa ja puhetta tukevia apuvälineitä, kuten kuulolaitetta, puhesyntetisaattoria ja tietokonetta.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, kuurojenliitto.fi

 

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
EU & Minä

Oletko miettinyt EU-vaihtoa tai opiskelua toisessa EU-maassa? Tai kiinnostaisiko sinua tehdä vapaaehtoistyötä EU:ssa?

Tutustu EU-osioon!

Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!