Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ruotsin kielen opiskelu

Ruotsin kielen hallinta on taito, jota arvostetaan työelämässä. Toisen kotimaisen kielen osaamista tarvitset sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Ruotsin kieli oppiaineena kouluttaa kieliasiantuntijoita moderniin kielikoulutukseen ja kansainvälistyvään työelämään.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä ruotsin kielen koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Ruotsin kieli
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Valmistut kielten, kulttuurien...
Hyötyruotsi / Nyttosvenska
Borgå folkakademi
Kansanopistot
Porvoo
Tuntuuko ruotsin puhuminen ja ruotsiksi kanssakäyminen vaikealta? Nyt voit oppia ruotsia tekemisen ohessa. Borgå folkakademi (Akan) tarjoaa sinulle lukuvuoden (elokuu –...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Ruotsin kielen opiskelu

Ruotsin kielen taitoa sekä kulttuurin tuntemusta tarvitaan monella alalla, kuten Pohjoismaiden välisessä taloudellisessa yhteistyössä ja EU:ssa sekä jossakin määrin myös muissa kansainvälisissä tehtävissä.

Ruotsin kieltä voi opiskella Suomessa yliopistossa sekä avoimessa yliopistossa. Ruotsia voi opiskella myös kansanopistossa sekä ulkomailla kielikurssin tai vaihto-opiskelun aikana.

Ruotsin kieltä opiskelleet sijoittuvat työelämään esimerkiksi opettajiksi, kääntäjiksi, tutkijoiksi tai muihin kielen, viestinnän ja monikulttuurisuuden asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Ruotsin kielen opiskelu yliopistossa

Ruotsin kielen opiskelu yliopistossa tarjoaa mahdollisuuden niin käytännöllisen kuin teoreettisenkin kielentutkimuksen ja asiantuntijuuden hankkimiseen. Ruotsin kielen opiskelu yliopistossa koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja erikoistumisopinnoista.

Ruotsin kielen oppiaineessa opiskellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, kielen rakennetta ja käyttöä, kielen tutkimusta, pohjoismaista kulttuuria, kirjallisuutta sekä sukukielten perusteita.

Joissakin yliopistossa ruotsin kieli kuuluu Pohjoismaiset kielet -oppiaineen alle. Oppiaineesta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi ruotsin kielen opettajina, kääntäjinä ja muissa kieliasiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä. Ruotsin kielen lisäksi annetaan opetusta norjan ja tanskan kielessä.

Ruotsin kielen opiskelija voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa, jonka jälkeen filosofian maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii itsenäisen tieteellisen pro gradu -tutkielman jostakin oppiaineeseen liittyvästä aiheesta.

Ruotsin kielen opiskelu avoimessa yliopistossa

Voit opiskella ruotsin kieltä myös avoimessa yliopistossa. Opiskelu vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja opiskelujen suunnittelua. Avoimen yliopiston kurssien sisällöt vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain.

Ruotsin kielen opiskelu kansanopistossa

Kansanopistojen ruotsin kielen opintolinjat sopivat henkilöille, joiden tavoitteena on päästä opiskelemaan ruotsia yliopistoon tai jotka haluavat aloittaa ruotsin opettamiseen tarvittavan aineenhallinnan pätevyyden hankkiminen. Kansaopisto-opintojen aikana voi usein suorittaa avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset ruotsin kielen perusopinnot, jotka voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina.

Ruotsin kielen opiskelu kansanopistossa on monipuolinen kattaus teoriaa ja käytäntöä. Kurssien sisällöt vaihtelevat tieteellisestä kirjoittamisesta ruotsin kielen lausuntaan. 

Opiskele ruotsia ulkomailla

Kielikurssi tai vaihto-opiskelu on hyvä vaihtoehto sinulle, joka haluat kokeilla omia siipiäsi ulkomailla. Kielikurssi tai vaihto-opiskelu on loistava tilaisuus kasvaa ihmisenä, rohkaistua puhumaan vierasta kieltä ja saada uusia kokemuksia ja ystäviä ympäri maailmaa. Kielikurssit kestävän useimmiten muutamia viikkoa kun taas vaihto-opiskeluun voi lähteä lukukaudeksi tai lukuvuodeksi.

Ruotsin kielen osaaminen on olennainen taito työelämässä

Ruotsia puhuu äidinkielenään 8,3 miljoonaa ihmistä ja yhteensä ruotsin puhujia on maailmassa noin 10 miljoonaa. Ruotsi on myös yksi Euroopan unionin virallisista kielistä

Ruotsin asema Suomen toisena kielenä on hyvin merkittävä, ja vaikka ruotsinkielistä väestöä on vain murto-osa kansastamme, on ruotsin kielen osaaminen hyödyllinen ja tärkeä taito.

Ruotsin kielen osaaminen on oiva kilpailuetu työelämässä ja kielen hallitseminen tarjoaa hyviä työllistymismahdollisuuksia. Ruotsin kieli on tarpeellinen erityisesti kaupan, teollisuuden, kulttuurin ja politiikan saralla sekä palveluammateissa. Ruotsin kielen osaaminen avaa ovia myös muille kielille, sillä se muistuttaa läheisesti norjaa ja tanskaa, ja siinä on samoja piirteitä kuin esimerkiksi islannissa.

Palaa sivun alkuun


Lähteet:
 jyu.fi, utu.fi, helsinki.fi, koulutus.fi