Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ruotsin kieli

Ruotsin kieli on germaanisten kielten skandinaaviseen kieliryhmään kuuluva kieli, jota puhuu maailmanlaajuisesti noin 9–10 miljoonaa ihmistä. Suomessa ruotsia puhuu äidinkielenään 5,46 % väestöstä. Ruotsin kieli oppiaineena kouluttaa kieliasiantuntijoita moderniin kielikoulutukseen ja kansainvälistyvään työelämään.

 
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Ruotsin abikurssi
WordDive
Valmennuskurssit
Verkko- tai etäopiskelu
WordDiven abikurssi on verkossa itsenäisesti suoritettava tehopaketti, joka valmistaa opiskelijaa menestymään ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa. WordDive antaa täyden takuun: mikäli kurssin suorittanut...
Hyötyruotsi / Nyttosvenska
Borgå folkakademi
Kansanopistot
Porvoo
Tuntuuko ruotsin puhuminen ja ruotsiksi kanssakäyminen vaikealta? Nyt voit oppia ruotsia tekemisen ohessa. Borgå folkakademi (Akan) tarjoaa sinulle lukuvuoden (elokuu –...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Suomessa asuvien ruotsinkielisten ihmisten puhuma ruotsi eroaa Ruotsissa puhuttavasta kielestä varsinkin aksentiltaan. Sanastossakin on poikkeavuutta, mutta se ei johdu ainoastaan suomen kielen vaikutuksesta, vaan myös siitä, että suomenruotsissa on säilynyt sen puhujien eristyneisyyden vuoksi vanhoja sanoja, jotka ovat Ruotsissa puhuttavasta ruotsista kadonneet. Ruotsin kielen taitoa sekä kulttuurin tuntemusta tarvitaan monella alalla, kuten Pohjoismaiden välisessä taloudellisessa yhteistyössä ja EU:ssa sekä jossakin määrin myös muissa kansainvälisissä tehtävissä.

Ruotsin kielen opiskelu

Ruotsin kieltä voi Suomessa opiskella yliopistoissa, avoimessa yliopistossa, kielikursseilla, ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa sekä etä- ja verkko-opiskeluna.

Yliopistossa ruotsin kieli kuuluu Pohjoismaiset kielet -oppiaineen alle. Pohjoismaiset kielet kouluttaa kandidaatteja ja maistereita, jotka pystyvät hoitamaan kielellisiä, viestinnällisiä ja kulttuurisia tehtäviä ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin, mutta myös muiden Pohjoismaiden välisessä kanssakäymisessä yhteiskunnan eri aloilla.

Pohjoismaisten kielten opiskelija voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa, jonka jälkeen filosofian maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii itsenäisen tieteellisen pro gradu -tutkielman jostakin oppiaineeseen liittyvästä aiheesta.