Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta

Ruotsin kielen opiskelu

Ruotsin kielen taitoa sekä kulttuurin tuntemusta tarvitaan monella alalla, kuten Pohjoismaiden välisessä taloudellisessa yhteistyössä ja EU:ssa sekä jossakin määrin myös muissa kansainvälisissä tehtävissä.

Ruotsin kieltä voi opiskella Suomessa yliopistossa sekä avoimessa yliopistossa. Ruotsia voi opiskella myös kansanopistossa sekä ulkomailla kielikurssin tai vaihto-opiskelun aikana.

Ruotsin kieltä opiskelleet sijoittuvat työelämään esimerkiksi opettajiksi, kääntäjiksi, tutkijoiksi tai muihin kielen, viestinnän ja monikulttuurisuuden asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Ruotsin kielen opiskelu yliopistossa

Ruotsin kielen opiskelu yliopistossa tarjoaa mahdollisuuden niin käytännöllisen kuin teoreettisenkin kielentutkimuksen ja asiantuntijuuden hankkimiseen. Ruotsin kielen opiskelu yliopistossa koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja erikoistumisopinnoista.

Ruotsin kielen oppiaineessa opiskellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, kielen rakennetta ja käyttöä, kielen tutkimusta, pohjoismaista kulttuuria, kirjallisuutta sekä sukukielten perusteita.

Joissakin yliopistossa ruotsin kieli kuuluu Pohjoismaiset kielet -oppiaineen alle. Oppiaineesta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi ruotsin kielen opettajina, kääntäjinä ja muissa kieliasiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä. Ruotsin kielen lisäksi annetaan opetusta norjan ja tanskan kielessä.

Ruotsin kielen opiskelija voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa, jonka jälkeen filosofian maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii itsenäisen tieteellisen pro gradu -tutkielman jostakin oppiaineeseen liittyvästä aiheesta.

Ruotsin kielen opiskelu avoimessa yliopistossa

Voit opiskella ruotsin kieltä myös avoimessa yliopistossa. Opiskelu vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja opiskelujen suunnittelua. Avoimen yliopiston kurssien sisällöt vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain.

Ruotsin kielen opiskelu kansanopistossa

Kansanopistojen ruotsin kielen opintolinjat sopivat henkilöille, joiden tavoitteena on päästä opiskelemaan ruotsia yliopistoon tai jotka haluavat aloittaa ruotsin opettamiseen tarvittavan aineenhallinnan pätevyyden hankkiminen. Kansaopisto-opintojen aikana voi usein suorittaa avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset ruotsin kielen perusopinnot, jotka voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina.

Ruotsin kielen opiskelu kansanopistossa on monipuolinen kattaus teoriaa ja käytäntöä. Kurssien sisällöt vaihtelevat tieteellisestä kirjoittamisesta ruotsin kielen lausuntaan. 

Opiskele ruotsia ulkomailla

Kielikurssi tai vaihto-opiskelu on hyvä vaihtoehto sinulle, joka haluat kokeilla omia siipiäsi ulkomailla. Kielikurssi tai vaihto-opiskelu on loistava tilaisuus kasvaa ihmisenä, rohkaistua puhumaan vierasta kieltä ja saada uusia kokemuksia ja ystäviä ympäri maailmaa. Kielikurssit kestävän useimmiten muutamia viikkoa kun taas vaihto-opiskeluun voi lähteä lukukaudeksi tai lukuvuodeksi.

Ruotsin kielen osaaminen on olennainen taito työelämässä

Ruotsia puhuu äidinkielenään 8,3 miljoonaa ihmistä ja yhteensä ruotsin puhujia on maailmassa noin 10 miljoonaa. Ruotsi on myös yksi Euroopan unionin virallisista kielistä

Ruotsin asema Suomen toisena kielenä on hyvin merkittävä, ja vaikka ruotsinkielistä väestöä on vain murto-osa kansastamme, on ruotsin kielen osaaminen hyödyllinen ja tärkeä taito.

Ruotsin kielen osaaminen on oiva kilpailuetu työelämässä ja kielen hallitseminen tarjoaa hyviä työllistymismahdollisuuksia. Ruotsin kieli on tarpeellinen erityisesti kaupan, teollisuuden, kulttuurin ja politiikan saralla sekä palveluammateissa. Ruotsin kielen osaaminen avaa ovia myös muille kielille, sillä se muistuttaa läheisesti norjaa ja tanskaa, ja siinä on samoja piirteitä kuin esimerkiksi islannissa.

Palaa sivun alkuun


Lähteet:
 jyu.fi, utu.fi, helsinki.fi, koulutus.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!