🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 40 tuloksesta
1
2
Mainokset

Suositut koulutusalat

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Alkio-opisto oli mukana vuoden 2020–21 Studentum Roadshow'lla. Videolla Alkiolla opiskelleet Jenna Front ja Maari Kytöharju kertovat omista opinnoistaan ja yhteisestä Alkio-hengestä.

Luokanopettajalta vaaditaan kommunikointikykyä ja varmaa otetta

Luokanopettajat ovat kasvatusalan ammattilaisia, jotka toimivat lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. He opettavat yleensä peruskoulun 1.–6. luokkien oppilaita. 

Opettajan työtehtäviin kuuluu oppilaiden kasvattamista sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön ylläpitämistä.

Luokanopettajan työn vaatimukset

Luokanopettajalta vaaditaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kommunikoida erilaisten oppilaiden ja ihmisten kanssa. On tärkeää, että opettajan suhde oppilaisiin on luottamuksellinen ja välitön, ja että oppilaat voivat tuntea olonsa luokkaympäristössä turvalliseksi.

Luokanopettajan työ vaatii paitsi opetussisältöjen, opetusmenetelmien ja -välineiden hallintaa, myös luovuutta, heittäytymiskykyä ja mielikuvitusta.

Luokanopettajan koulutus

Luokanopettajaksi voi opiskella opiskelemalla kasvatustiedettä yliopistossa. Luokanopettajan pätevyys edellyttää kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Luokanopettajan opinnoissa perehdytään kasvatuksen, oppimisen ja opettamisen tieteellisiin teorioihin sekä niiden soveltamiseen käytäntöön. 

Luokanopettajan opinnoissa perehdytään seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot
  • kasvatustieteen pääaineopinnot
  • peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
  • opettajan pedagogiset opinnot

Luokanopettaja voi suorittaa myös peruskoulussa yhteisenä opetettavan aineen perus- ja aineopinnot, jolloin hän saa peruskoulun aineenopettajan kelpoisuuden. 

Myös aineenopettaja voi toimia luokanopettajana, jos hän suorittaa peruskoulussa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).

Viittomakielinen tai vieraskielinen luokanopettaja

Luokanopettaja voi toimia myös viittomakielellä tai vierailla kielillä.

Viittomakieliseksi luokanopettajaksi voi opiskella Jyväskylän yliopistossa. Pääosin tai osittain englanninkielistä luokanopettajakoulutusta järjestetään Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa, Åbo Akademissa puolestaan voi suorittaa ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ammattinetti, Lapin yliopisto, Opintopolku, Oulun yliopisto