🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Fysiikka
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 21 tuloksesta
1
2
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Fysiikka

Fysiikasta yleisesti

Fysiikassa tutkitaan luonnonilmiöihin liittyviä lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin. Fysiikka tutkii ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja pyrkien löytämään lainalaisuuksia, joita voidaan kuvata matemaattisesti ja koetella kokeellisesti.

Fysiikan pääteoriat ovat klassinen mekaniikka, suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka. Fysiikka voidaan jaotella eri osa-alueisiin eri perustein. Perusteoriat jaetaan karkeasti klassiseen ja moderniin fysiikkaan, johon luetaan yleensä suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka. Fysiikan parissa tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Fyysikoiden eli fysiikan tutkijoiden tekemällä teoreettisella työllä ja sen käytännön sovelluksilla on lukuisia vaikutuksia arkipäiväämme.

Fysiikan koulutus

Yliopistoissa voi opiskella matemaattis- luonnontieteellisissa tiedekunnissa fysikaalisia tieteitä. Fysikaalisiin tieteisiin kuuluvat fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede.  Fysikaalisia tieteitä voit opiskella Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella, Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitoksella, Itä-Suomen yliopiston Fysiikan ja matematiikan laitoksella Joensuussa, Oulun yliopiston Fysiikan laitoksella, Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteiden laitoksella sekä Åbo Akademissa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Aineenopettajaksi haluavien on sisällytettävä maisterin tutkintoonsa myös opettajan pedagogiset opinnot tai suoritettava ne erikseen. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien virat peruskouluissa ja lukioissa sisältävät usein kolme opetettavaa ainetta, jotka ovat fysiikka, kemia ja matematiikka.

Teknillistä fysiikkaa voi opiskella teknisissä tieteissä Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa Helsingissä sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Fysiikka on kansainvälinen ala

Fysiikka on erittäin kansainvälinen tieteenala. Fysiikan laitoksilla vieraileekin monia ulkomaalaisia professoreja. Fysiikan laitoksilla on myös paljon yhteyksiä ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Fysiikan opiskelijana voit oppia toimimaan kansainvälisessä työyhteisössä. Voit käyttää hyödyksesi laitoksen tiiviistä opiskelija- ja tutkijavaihtoa ulkomaille.

Fysiikkaa opiskellut työelämässä

Fyysikoita työskentelee tutkijoina, tuotekehitystehtävissä, oman erityisalueensa asiantuntijakonsultteina, suunnittelijoina, opettajina sekä jonkin verran myös hallinnollisissa ja kaupan alan tehtävissä. Fyysikoilta edellytetään fysiikan luonnontieteellisen asiantuntemuksen ja matematiikan hallinnan lisäksi vaihtelevia taitoja riippuen työtehtävistä.

Fysiikan alan opetustehtäviä on tarjolla runsaasti mm. peruskouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi