Sivuston käyttötapa: Mobiili

Journalismin koulutus

Journalistiikan opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat median ja journalismin tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnot viestinnän ja PR:n alalla ei ole vain journalisteja, mainosalan työntekijöitä, PR-konsultteja tai tiedottajia varten, vaan sopivat kaikille sosiaalisessa roolissa työskenteleville.

Tutustu journalismin koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Media-alan koulutus | journalismi | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Journalismin erikoistumisalan koulutuksesta valmistut medianomiksi, joka hallitsee sähköisen median eri muodot ja osaat tuottaa erilaisia journalistisia sisältöjä muun muassa televisioon,...
Journalismin koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Kouluttaudu media-alan kehittäjäksi ja asiantuntijaksi! Haaga-Helian journalismin YAMK-koulutuksessa opiskellaan journalismin kehittämisprosessin hallintaa, alan tutkimustiedon ja trendien hyödyntämistä, strategisten päätösten tekemistä...
Radio- ja TV-journalismin linja
HEO Kansanopisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Radio- ja TV-journalismin linja antaa perusvalmiudet journalististen radio- ja tv-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetus keskittyy sähköisten medioiden uutis- ja ajakohtaistuotantoon...
Media-alan koulutus | journalismi | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Journalismin erikoistumisalan koulutuksesta valmistut medianomiksi, joka työskentelee yhteisöviestinnän parissa ja hallitsee sähköisen median eri muodot. Voit toimia esimerkiksi tiedottajana tai viestintäammattilaisena...
Visuaalisen journalismin ja valokuvauksen linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Linjalla opitaan digitaalikuvauksen perusteita ja lehtikuvaamista ja nämä perusteet liitetään laajemmin lehtityöhön. Muiden journalismilinjojen kanssa tehdään yhteistyöprojekteja ja hankitaan visuaalisen...
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto | media-assistentti
Keskuspuiston ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Helsinki
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto valmistaa media- ja viestintäalan moniosaajia. Koulutuksessa keskitytään visuaaliseen ilmaisuun, kuten valokuvaukseen ja videotuotantoon sekä esimerkiksi äänitykseen ja...
Journalismikoulutus | medianomi | päivätoteutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Journalismikoulutuksessa opitaan sekä tietoja että taitoja. Työelämälähtöisissä juttuharjoituksissa opiskelija harjaantuu tuottamaan ja editoimaan lehtitekstiä sekä hallitsemaan erilaiset juttutyypit. Samalla tiedonhankintataidot...
Journalistilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Koulutuksessa opiskelee perinteisesti myös tutkintonsa jo suorittaneita...
Crossmedia- ja tuotantolinja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston käytännönläheinen crossmedia- ja tuotantolinja perehdyttää sinut toimitustyön moniosaamiseen, luovaan ajatteluun, visualisointiin sekä sisällön tuottamiseen nykypäivän mediaa varten. Käytännönläheisessä koulutuksessa...
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
Oulun seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta kaupallisen alan markkinoinnin työtehtävistä ja haluat suuntautua kaupan alan visuaalisemman puolen...
Urheilutoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(2)
Kansanopistot
Helsinki
Käytäntöihin painottuvassa urheilutoimittaja koulutuksessa perehdytään urheilutoimittajan, tiedottajan ja selostajan työhön. Välineinä ovat televisio, kameratyö, videoeditointi, radio, kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet...
Radiotoimittaja
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Kauhajoen opiston radiotoimittajakoulutuksessa opiskelija oppii radiotoimittamisen ja äänitekniikan perustaidot. Koulutus antaa pohjan audioviestinnän ja ääniteknisten alojen jatko-opintoihin. Radiotoimittajakoulutuksen opetuksessa käytetään...
Radiotoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston radiotoimittajan koulutuksen tärkeimmät oppiaineet ovat juontaminen, jutun toimittaminen ja uutistyö. Opiskelu tapahtuu nykyaikaisessa radiotoimituksessa. Radiotoimittajakoulutus antaa perusvalmiudet käytännön...
Urheilutoimittajan linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Urheilutoimittajan linjan tavoitteena on tarjota monipuoliset journalistiset valmiudet erityisesti urheilun ja liikunnan parissa. Luvuvuoden aikana opiskellaan urheilutoimittajan perustaitoja lehtitoimituksessa, radio-...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
Kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Etelä-Pohjanmaan Opiston kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja on monipuolinen opetusohjelma kirjallisuudesta, kielestä ja luovasta ilmaisusta kiinnostuneille. Opetuksen keskeisiä asioita ovat luova...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
 

Journalismi

Journalistiikan ydintä ovat uutiset, mutta journalistien työnkuvaan kuuluvat myös taustoittavat, raportoivat ja kommentoivat esitysmuodot. Yleisön aktiivinen rooli tuotannossa, sosiaalisen median verkostopalvelut sekä mobiililaitteet luovat uusia haasteita ja ovat muuttaneet ajatusta perinteisestä journalismista. 

Journalismin koulutus

Yliopistoissa voi opiskella viestintää. Opintojen painopisteet, oppiaineiden nimet ja tutkintonimikkeet vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Oppiaineita ovat esimerkiksi tiedotusoppi, journalistiikka, viestintä, yhteisöviestintä, puheviestintä, audiovisuaalinen mediakulttuuri, mediatutkimus ja kulttuurienvälinen viestintä.

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempia korkeakoulututkintoja ovat humanististen tieteiden kandidaatti, taiteen kandidaatti, valtiotieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella journalismia. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös viestintää suuntautuen esimerkiksi journalismiin, audiovisuaaliseen mediaan, digitaaliseen viestintään, graafiseen viestintään ja elokuva- ja tv-ilmaisuun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon. Tutkintonimike on media-assistentti. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto ja valokuvaajan ammattitutkinto sekä audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto ja valokuvaajan erikoisammattitutkinto. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Toimittajakoulutusta ja viestintäopetusta järjestetään myös esimerkiksi Voionmaan opistossa, Laajasalon opistossa ja HEO-kansanopistossa.

Journalismin tulevaisuus

Toimittajien työllisyystilanne on heikentynyt viime vuosina pääasiassa liiallisen kouluttamisen vuoksi. Myös työpaikat sanomalehtien, radion ja television toimituksissa ovat vähentyneet ja määräaikaiset työsuhteet yleistyneet. Tiedottajien työllisyystilanne on vakaa, mutta suhdanneherkkä. Viestintäalalla on myös paljon projektiluonteisia tehtäviä, joihin työntekijät palkataan projektin ajaksi. Toimittajista noin neljännes on freelancereita, vapaita toimittajia, jotka tekevät työtä useammalle toimeksiantajalle. Freelancertyön yksi keskeinen ongelma voi olla palkkioiden pienuus.

Vahva työkokemus ja hyvä koulutus edesauttavat kuitenkin työllistymistä toimitus- ja tiedotustehtäviin. Viestintäalan tehtävissä tarvitaan nykyisin entistä enemmän moniosaamista ja uusimman tekniikan hallitsemista. Toimittajan on osattava tuottaa journalistista sisältöä eri medioihin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: suomenfysioterapeutit.fi, ammattinetti.fi, mamk.fi