Sivuston käyttötapa: Mobiili

Journalismin koulutus

Journalistiikan opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat median ja journalismin tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnot viestinnän ja PR:n alalla ei ole vain journalisteja, mainosalan työntekijöitä, PR-konsultteja tai tiedottajia varten, vaan sopivat kaikille sosiaalisessa roolissa työskenteleville.

Tutustu journalismin koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-15 yhteensä 15 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Media-alan koulutus | journalismi | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Journalismin erikoistumisalan koulutuksesta valmistut medianomiksi, joka hallitsee sähköisen median eri muodot ja osaat tuottaa erilaisia journalistisia sisältöjä muun muassa televisioon,...
Journalismin koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Kouluttaudu media-alan kehittäjäksi ja asiantuntijaksi! Haaga-Helian journalismin YAMK-koulutuksessa opiskellaan journalismin kehittämisprosessin hallintaa, alan tutkimustiedon ja trendien hyödyntämistä, strategisten päätösten tekemistä...
Media-alan koulutus | journalismi | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Journalismin erikoistumisalan koulutuksesta valmistut medianomiksi, joka työskentelee yhteisöviestinnän parissa ja hallitsee sähköisen median eri muodot. Voit toimia esimerkiksi tiedottajana tai viestintäammattilaisena...
Radio- ja TV-journalismin opintolinja
HEO Kansanopisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Radio- ja tv-journalismin opinnoissa saat perusvalmiudet radio- ja tv-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetuksessa keskitytään radion lähetysvirtaan ja sähköisten medioiden ajankohtais-...
Visuaalisen journalismin ja valokuvauksen opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Visuaalisen journalismin opinnoissa hankitaan perustiedot ja taidot digitaalisesta valokuvauksesta ja erityisesti journalistisesta valokuvauksesta. Opiskelijat perehtyvät lukuvuoden aikana journalistisen valokuvauksen tekniikkaan...
Journalistilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Koulutuksessa opiskelee perinteisesti myös tutkintonsa jo suorittaneita...
Crossmediatuotannon linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Crossmedialinjalla saat nykypäivän toimittamisen vaatiman median moniosaamisen. Käytännönläheisessä koulutuksessa opit toimittamaan sisältöä eri medioihin, kuten verkkoon, sosiaaliseen mediaan, televisioon ja radioon. Lukuvuoden...
Journalismikoulutus | medianomi | päivätoteutus
Haaga-Helia
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Helsinki
Journalismikoulutuksessa opitaan sekä tietoja että taitoja. Työelämälähtöisissä juttuharjoituksissa opiskelija harjaantuu tuottamaan ja editoimaan lehtitekstiä sekä hallitsemaan erilaiset juttutyypit. Samalla tiedonhankintataidot...
Urheilutoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(2)
Kansanopistot
Helsinki
Urheilutoimittajakoulutuksessa perehdytään urheilutoimittajan, tiedottajan ja selostajan työhön. Käytännönläheisessä koulutuksessa opit toimittamaan sisältöä eri medioihin, kuten verkkoon, sosiaaliseen mediaan, mobiiliin, televisioon...
Urheilutoimittajan opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Urheilutoimittajan opintojen tavoitteena on hankkia monipuoliset journalistiset valmiudet erityisesti urheilun ja liikunnan parissa. Lukuvuoden aikana opiskellaan urheilutoimittajan monimediaaliset perustaidot radio-...
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
Oulun seudun ammattiopisto
Ammattitutkinnot
Oulu
Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittanut visualisti suunnittelee ja toteuttaa näyteikkunoiden, messuosastojen, tuote-esittelyjen, muotinäytösten ja näyttelyiden visuaalisen ulkoasun. Työpaikat sijaitsevat tyypillisimmin kaupan alan...
Radiotoimittaja
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Kauhajoen opiston radiotoimittajakoulutuksessa opiskelija oppii radiotoimittamisen ja äänitekniikan perustaidot. Koulutus antaa pohjan audioviestinnän ja ääniteknisten alojen jatko-opintoihin. Radiotoimittajakoulutuksen opetuksessa käytetään...
Radiotoimittajan linja
Laajasalon opisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Opintolinja sopii kaikille radiotyöstä kiinnostuneille. Se toimii myös ponnahduslautana media-alan jatko-opintoihin. Tavoitteena on vuoden aikana oppia toimitustyön ja mediatuotannon perustaidot....
Kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinjan opintoihin sisältyy paljon luovaa kirjoittamista, kirjallisuuden lukemista ja tekstianalyysiä. Opiskelija voi itse valita, painottaako opinnoissaan...
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linja
Alkio-opisto
         
(2)
Kansanopistot
Jyväskylä
Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla voit opiskella eri kieliä, vieraita kulttuureja ja kansainvälisyyttä sekä suomen kielen perusopintoja. Opinnot kehittävät myös akateemisia...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-15 yhteensä 15 tulosta
 

Journalismi

Journalistiikan ydintä ovat uutiset, mutta journalistien työnkuvaan kuuluvat myös taustoittavat, raportoivat ja kommentoivat esitysmuodot. Yleisön aktiivinen rooli tuotannossa, sosiaalisen median verkostopalvelut sekä mobiililaitteet luovat uusia haasteita ja ovat muuttaneet ajatusta perinteisestä journalismista. 

Journalismin koulutus

Yliopistoissa voi opiskella viestintää. Opintojen painopisteet, oppiaineiden nimet ja tutkintonimikkeet vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Oppiaineita ovat esimerkiksi tiedotusoppi, journalistiikka, viestintä, yhteisöviestintä, puheviestintä, audiovisuaalinen mediakulttuuri, mediatutkimus ja kulttuurienvälinen viestintä.

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempia korkeakoulututkintoja ovat humanististen tieteiden kandidaatti, taiteen kandidaatti, valtiotieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella journalismia. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös viestintää suuntautuen esimerkiksi journalismiin, audiovisuaaliseen mediaan, digitaaliseen viestintään, graafiseen viestintään ja elokuva- ja tv-ilmaisuun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon. Tutkintonimike on media-assistentti. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto ja valokuvaajan ammattitutkinto sekä audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto ja valokuvaajan erikoisammattitutkinto. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Toimittajakoulutusta ja viestintäopetusta järjestetään myös esimerkiksi Voionmaan opistossa, Laajasalon opistossa ja HEO-kansanopistossa.

Journalismin tulevaisuus

Toimittajien työllisyystilanne on heikentynyt viime vuosina pääasiassa liiallisen kouluttamisen vuoksi. Myös työpaikat sanomalehtien, radion ja television toimituksissa ovat vähentyneet ja määräaikaiset työsuhteet yleistyneet. Tiedottajien työllisyystilanne on vakaa, mutta suhdanneherkkä. Viestintäalalla on myös paljon projektiluonteisia tehtäviä, joihin työntekijät palkataan projektin ajaksi. Toimittajista noin neljännes on freelancereita, vapaita toimittajia, jotka tekevät työtä useammalle toimeksiantajalle. Freelancertyön yksi keskeinen ongelma voi olla palkkioiden pienuus.

Vahva työkokemus ja hyvä koulutus edesauttavat kuitenkin työllistymistä toimitus- ja tiedotustehtäviin. Viestintäalan tehtävissä tarvitaan nykyisin entistä enemmän moniosaamista ja uusimman tekniikan hallitsemista. Toimittajan on osattava tuottaa journalistista sisältöä eri medioihin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: suomenfysioterapeutit.fi, ammattinetti.fi, mamk.fi