Sivuston käyttötapa: Mobiili

Saamen kielen opiskelu

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä saamen kielen koulutuksia. Saamen kieltä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Saamen kieli
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat syvällisen tietämyksen...
Inarinsaamen kieli ja kulttuuri
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kansanopistot
Inari
Koulutus on tarkoitettu kaikille inarinsaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle inarinsaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei...
Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kansanopistot
Inari
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoissaamen kielen opinnoilla voi hakea hyväksilukua Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saame vieraana kielenä perusopinnoille. Opintojen hyväksilukumahdollisuus on esimerkki Oulun yliopiston Giellagas-instituutin...
Koltansaamen kieli ja kulttuuri
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kansanopistot
Inari
Koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia koltansaamen opintoja ei...
Saamelainen kulttuuri
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat laajan...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Saamen kielen opiskelu

Saamelaiskielet kuuluvat uralilaisen kielikunnan suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään. Saamen kieltä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa saamen kielellä on vuodesta 1992 ollut virallisen kielen asema saamelaisten kotiseutualueella, jossa sitä puhuu äidinkielenään noin 2000 henkilöä.

Saamen kielen opiskelu yliopistotasolla Suomessa onnistuu Oulun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Lapin yliopisto tarjoaa saamen kielen kursseja. Lisäksi Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa lukuvuoden mittaisia koulutuksia saamen kielessä ja kulttuurissa.

Saamen kieli Oulun yliopistossa

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Oppiaineessa on kaksi pääainelinjaa: inarinsaamen pääaineopinnot alkavat alkeista, kun taas pohjoissaamen pääaineessa hakijalta vaaditaan hyvää, ensisijaisesti äidinkielen tasoista pohjoissaamen taitoa. Opinnoissa perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Saamen kielen opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella. Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla esimerkiksi opettaja, tutkija, kääntäjä, toimittaja ja kieliteknologi.

Saamentutkimus Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto saamentutkimuksen opinnot käsittelevät saamelaisia, heidän kieliään, kulttuuriaan ja historiaansa monen tieteenalan näkökulmasta. Saamen kieliä tarkastellaan varsinkin vähemmistökysymysten ja etnohistorian viitekehyksessä. Opintojen aikana saavutetaan hyvä käytännön kielitaito erityisesti pohjoissaamessa.

Saamentutkimuksen opinnot sivuavat myös arktisen luonnon ja pohjoisen ekologian kysymyksiä sekä tarkastelevat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja niiden muuttumista. Aineellisen kulttuurin rinnalla perehdytään henkiseen kulttuuriin, esimerkiksi saamelaisten uskontoon, mytologiaan, taiteeseen sekä kansanrunouteen ja kirjallisuuteen.

Saamentutkimusta voi opiskella perus- ja aineopintojen laajuisen kokonaisuuden pää- tai sivuaineena. Maisteriopinnoissa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pääaineopinnot voi suorittaa erikoistuen saameen.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä vähemmistö- ja alkuperäiskansojen tuntemusta vaativissa työtehtävissä eri puolilla maailmaa.

Saamen kieli Lapin yliopistossa

Lapin yliopistossa on tarjolla pohjoissaamen alkeis- ja jatkokursseja. Saamen voi ottaa toiseksi vieraaksi kieleksi, mikäli sellainen kuuluu suoritettavaan tutkintoon.

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SOGSAKK) on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta ainutlaatuisessa opiskeluympäristössä. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen päätoimipaikka ja hallinnollinen keskus sijaitsee monikulttuurisessa Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa ja Kaamasessa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi opiskella pohjoissaamen kieltä ja kulttuuria, inarinsalmen kieltä ja kulttuuria sekä koltansalmen kieltä ja kulttuuria. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja vastaavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutin perusopintoja.

Saamen kielen ja kulttuurin koulutukset on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksissa lähdetään liikkeelle saamen kielen alkeista, joten aiempaa saamen kielen hallintaa ei vaadita.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: 
Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus