Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Relevanssi
Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta

Saamen kielen opiskelu

Saamelaiskielet kuuluvat uralilaisen kielikunnan suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään. Saamen kieltä puhutaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa saamen kielellä on vuodesta 1992 ollut virallisen kielen asema saamelaisten kotiseutualueella, jossa sitä puhuu äidinkielenään noin 2000 henkilöä.

Saamen kielen opiskelu yliopistotasolla Suomessa onnistuu Oulun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Lapin yliopisto tarjoaa saamen kielen kursseja. Lisäksi Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa lukuvuoden mittaisia koulutuksia saamen kielestä ja kulttuurista.

Saamen kieli Oulun yliopistossa

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Oppiaineessa on kaksi pääainelinjaa: inarinsaamen pääaineopinnot alkavat alkeista, kun taas pohjoissaamen pääaineessa hakijalta vaaditaan hyvää, ensisijaisesti äidinkielen tasoista pohjoissaamen taitoa. Opinnoissa perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Saamen kielen opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella. Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla esimerkiksi opettaja, tutkija, kääntäjä, toimittaja ja kieliteknologi.

Saamentutkimus Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto saamentutkimuksen opinnot käsittelevät saamelaisia, heidän kieliään, kulttuuriaan ja historiaansa monen tieteenalan näkökulmasta. Saamen kieliä tarkastellaan varsinkin vähemmistökysymysten ja etnohistorian viitekehyksessä. Opintojen aikana saavutetaan hyvä käytännön kielitaito erityisesti pohjoissaamessa.

Saamentutkimuksen opinnot sivuavat myös arktisen luonnon ja pohjoisen ekologian kysymyksiä sekä tarkastelevat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja niiden muuttumista. Aineellisen kulttuurin rinnalla perehdytään henkiseen kulttuuriin, esimerkiksi saamelaisten uskontoon, mytologiaan, taiteeseen sekä kansanrunouteen ja kirjallisuuteen.

Saamentutkimusta voi opiskella perus- ja aineopintojen laajuisen kokonaisuuden pää- tai sivuaineena. Maisteriopinnoissa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pääaineopinnot voi suorittaa erikoistuen saameen.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä vähemmistö- ja alkuperäiskansojen tuntemusta vaativissa työtehtävissä eri puolilla maailmaa.

Saamen kieli Lapin yliopistossa

Lapin yliopistossa on tarjolla pohjoissaamen alkeis- ja jatkokursseja. Saamen voi ottaa toiseksi vieraaksi kieleksi, mikäli sellainen kuuluu suoritettavaan tutkintoon.

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SOGSAKK) on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta ainutlaatuisessa opiskeluympäristössä. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen päätoimipaikka ja hallinnollinen keskus sijaitsee monikulttuurisessa Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa ja Kaamasessa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi opiskella pohjoissaamen kieltä ja kulttuuria, inarinsalmen kieltä ja kulttuuria sekä koltansalmen kieltä ja kulttuuria. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja vastaavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutin perusopintoja.

Saamen kielen ja kulttuurin koulutukset on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksissa lähdetään liikkeelle saamen kielen alkeista, joten aiempaa saamen kielen hallintaa ei vaadita.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: 
Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!