Iktyonomi työskentelee ammatillisesta suuntautumisestaan riippuen joko elinkeinokalastuksen tai ympäristönhoidon asiantuntijatehtävissä. Työnä voi olla esimerkiksi esimiestehtävät kalataloudessa tai ympäristöalalla, tuotekehitys tai neuvonta. Työpaikkoja ovat mm. kalanviljelylaitokset, neuvontajärjestöt, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset. Ammatissa

Lue lisää ammatista Iktyonomi

Iktyonomi on elinkeinokalastuksen tai ympäristöhoidon asiantuntija, joka voi työskennellä esimiestehtävissä kalatalousalan tuotantolaitoksissa, neuvojana kalatalouden järjestöissä, asiantuntijana vesiensuojeluyhdistyksissä, hallinnollisissa tehtävissä ELY-keskuksissa sekä tutkimustyössä tutkimuslaitoksissa tai yrittäjänä.

Työssä yhdistyy kala- ja

Lue lisää ammatista Iktyonomi

Kalanviljely-yritykset. Kalanjalostusyritykset. ELY-keskukset. Kalatalouden neuvontajärjestöt. Neuvontajärjestöt. Luonnonvarakeskus (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos). Vesiensuojeluyhdistykset. Valtionhallinto. Yrittäjinä.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset