Iktyonomi työskentelee ammatillisesta suuntautumisestaan riippuen joko elinkeinokalastuksen tai ympäristönhoidon asiantuntijatehtävissä. Työnä voi olla esimerkiksi esimiestehtävät kalataloudessa tai ympäristöalalla, tuotekehitys tai neuvonta. Työpaikkoja ovat mm. kalanviljelylaitokset, neuvontajärjestöt, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset. Ammatissa

Lue lisää ammatista Iktyonomi

Iktyonomi on elinkeinokalastuksen tai ympäristöhoidon asiantuntija, joka voi työskennellä esimiestehtävissä kalatalousalan tuotantolaitoksissa, neuvojana kalatalouden järjestöissä, asiantuntijana vesiensuojeluyhdistyksissä, hallinnollisissa tehtävissä ELY-keskuksissa sekä tutkimustyössä tutkimuslaitoksissa tai yrittäjänä.

Työssä yhdistyy kala- ja

Lue lisää ammatista Iktyonomi

Kalanviljely-yritykset. Kalanjalostusyritykset. ELY-keskukset. Kalatalouden neuvontajärjestöt. Neuvontajärjestöt. Luonnonvarakeskus (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos). Vesiensuojeluyhdistykset. Valtionhallinto. Yrittäjinä.

 

Turun ammattikorkeakoulussa oli mahdollisuus suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto iktyonomi (AMK), jossa saattoi suuntautua elinkeinokalastukseen tai ympäristöhoitoon. Koulutus lakkautettiin syksystä 2013 alkaen, eikä uusia opiskelijoita enää oteta. Iktyonomin tutkintonimike kuitenkin säilytettiin.

Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on

Lue lisää ammatista Iktyonomi
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset