🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Luonto- ja ympäristöneuvoja

Samankaltaiset ammatit: Asiakastukihenkilö Eräopas Iktyonomi

Luonto- ja ympäristöneuvojan tehtäviin kuuluu neuvontaa, opastamista ja ohjaamista. Työn tavoitteena on lisätä tietoutta luonnosta ja ympäristöstä sekä ohjata kulutusta vähentävään käyttäytymiseen ja luonnon hyödyntämiseen virkistäytymisen lähteenä. Työpaikkoja on kunnilla ja järjestöissä. Työssä tarvitaan luontotietoutta, ympäristökasvatuksen perusteiden

Lue lisää ammatista Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöneuvoja edistää ihmisten tietoutta luonnosta ja ympäristöstä sekä ohjaa ympäristövastuulliseen toimintaan. Työhön kuuluu neuvontaa, tiedottamista ja opastamista sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä.

Tehtäviin kuuluu ohjata kestävään kehitykseen ja antaa ympäristökasvatusta ryhmille, joiden osalliset vaihtelevat lapsista

Lue lisää ammatista Luonto- ja ympäristöneuvoja

Kunnat. Järjestöt. Luontoyritykset.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonto- ja ympäristöneuvoja, luonto-ohjaaja ja luonnonvaratuottaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa. Perustutkinnon

Lue lisää ammatista Luonto- ja ympäristöneuvoja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset