Luonto-ohjaaja ohjaa matkailijoita ja vapaa-aikaa viettäviä ihmisiä luontoon suuntautuvilla retkillä, leireillä ja erilaisissa luonnossa tapahtuvissa aktiviteeteissa. Työpaikkoja on matkailualan ohjelmapalveluita tarjoavissa yrityksissä ja luontoyrityksissä. Monet toimivat itse yrittäjinä. Työssä tarvitaan luonnon tuntemusta, ohjausosaamista,

Lue lisää ammatista Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaaja työskentelee luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä matkailualan ohjelmapalveluissa sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluissa. Työn tavoitteena on tarjota asiakkaille elämyksiä ja virkistäytymistä luonnossa. Ohjaus voi painottua myös esimerkiksi erätaitoihin, liikuntaan, kädentaitoihin tai kuntoutukseen.

Luontomatkailussa

Lue lisää ammatista Luonto-ohjaaja

Luontoyritykset. Matkailun ohjelmapalveluyritykset. Maatilamatkailuyritykset. Hyvinvointipalveluyritykset. Järjestöt. Kunnat. Yrittäjinä.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset