Luonto-ohjaaja ohjaa matkailijoita ja vapaa-aikaa viettäviä ihmisiä luontoon suuntautuvilla retkillä, leireillä ja erilaisissa luonnossa tapahtuvissa aktiviteeteissa. Työpaikkoja on matkailualan ohjelmapalveluita tarjoavissa yrityksissä ja luontoyrityksissä. Monet toimivat itse yrittäjinä. Työssä tarvitaan luonnon tuntemusta, ohjausosaamista,

Lue lisää ammatista Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaaja työskentelee luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä matkailualan ohjelmapalveluissa sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluissa. Työn tavoitteena on tarjota asiakkaille elämyksiä ja virkistäytymistä luonnossa. Ohjaus voi painottua myös esimerkiksi erätaitoihin, liikuntaan, kädentaitoihin tai kuntoutukseen.

Luontomatkailussa

Lue lisää ammatista Luonto-ohjaaja

Luontoyritykset. Matkailun ohjelmapalveluyritykset. Maatilamatkailuyritykset. Hyvinvointipalveluyritykset. Järjestöt. Kunnat. Yrittäjinä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöneuvoja ja luonnonvaratuottaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa. Perustutkinnon

Lue lisää ammatista Luonto-ohjaaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset