🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Keruutuotetarkastaja

Samankaltaiset ammatit: Asiakastukihenkilö Eräopas Iktyonomi

Keruutuotetarkastajat toimivat luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen tehtävissä asiantuntijoina ja esimiestehtävissä. Tehtäviin kuuluu myös lajintunnistamista, kouluttamista, neuvontaa ja liiketoiminnan kehittämistä. Työpaikkoja on luonnontuotealan yrityksissä ja järjestöissä. Työssä tarvitaan hyvää luonnontuotteiden ja

Lue lisää ammatista Keruutuotetarkastaja

Keruutuotetarkastajat työskentelevät luonnontuotteiden kuten sienten, marjojen ja yrttien talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen tehtävissä luonnontuotealan yrityksissä ja järjestöissä. He suunnittelevat talteenoton tehokkaaksi ja taloudellisesti kannattavaksi sekä luovat toimivat verkostot poimintaan, kuljetukseen, vastaanottoon ja varastointiin. Työhön

Lue lisää ammatista Keruutuotetarkastaja

Luonnontuotealan yritykset. Järjestöt. Yrittäjinä.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa. Perustutkinnon

Lue lisää ammatista Keruutuotetarkastaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset