🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kemisti tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Työnkuva vaihtelee pitkälti työpaikan mukaan. Laboratoriossa tehtävän tutkimus- ja kehitystyön lisäksi tarjolla on hallinnollisia töitä ja markkinointitehtäviä. Työpaikkoja on mm. kemianteollisuudessa, yliopistoissa ja kuntien laboratorioissa. Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, luovuutta,

Lue lisää ammatista Kemisti

Kemisti tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Työnä voi olla myös keinojen etsiminen aineiden tunnistamiseksi ja valmistamiseksi. Kemistien työllä on suuri vaikutus ihmisten terveyteen ja arkipäivän turvallisuuteen.

Kemistin työnkuva vaihtelee paljolti työpaikan mukaan. Laboratoriossa työskentelevä tekee tutkimustyötä omalla

Lue lisää ammatista Kemisti

Tutkimuslaitokset. Kuntien sairaala-, elintarvike- ja ympäristölaboratoriot. Kemianteollisuus. Kaupan ala. Yliopistot. Oppilaitokset.

 

Yliopistoissa voi opiskella luonnontieteellisellä koulutusalalla kemiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajan virat peruskouluissa ja lukioissa ovat usein kolmen opetettavan

Lue lisää ammatista Kemisti
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kemisti tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
5 792 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kemisti

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 792 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset