Palkka ja tietoa ammatista Laborantti, meijeriteollisuus

Meijeriteollisuuden laboratorioissa työskentelevät laborantit tekevät maitotuotteiden laadunvarmistusta, raaka-aineiden laadunvalvontaa ja tuotantohygienian valvontaa. Tehtäviin kuuluu näytteiden ottoa ja analysointia sekä raportointia. Ammatissa on tunnettava kemiaa ja mikrobiologiaa sekä hallittava näytteiden otto ja analysointi laatujärjestelmien

Lue lisää ammatista Laborantti, meijeriteollisuus

Meijeriteollisuudessa työskentelevän laborantin työ on valmiiden maitotuotteiden laadun varmistamista sekä erilaisten analyysien tekemistä raaka-aineista ja tuotantoympäristöstä. Työn tavoitteena on luotettavien analyysitulosten tekeminen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Laboratoriosta ja tehtävänkuvasta riippuen työ liittyy raaka-aineiden tai valmiiden

Lue lisää ammatista Laborantti, meijeriteollisuus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa laboratorioalan perustutkinnon. Tutkintonimike on laborantti.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset