✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Limnologi ja hydrobiologi ovat sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita. He tekevät vesien eliömaailmaan liittyvää tutkimustyötä sekä toimivat asiantuntijoina ja viranomaisviranomaistehtävissä. Ammatti vaatii kiinnostusta luonnontieteisiin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön.

Limnologi ja hydrobiologi ovat sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita. He tutkivat vesien eliömaailmaa ja sen vuorovaikutusta elinympäristön kanssa sekä tekevät näihin liittyviä kokeita.

Limnologi tutkii sisävesiä, makea- ja suolavetisiä järviä, lampia ja jokia sekä elävän luonnon ja sen ympäristön välisiä suhteita ja vuorovaikutuksia. Hydrobiologi

Lue lisää ammatista Limnologi ja Hydrobiologi

Tutkijan työpaikkana voi olla esimerkiksi Suomen ympäristökeskus tai yliopisto. Viranomais- ja asiantuntijatehtävissä toimivat hydrobiologit ja limnologit työskentelevät valtion tai kuntien virastoissa. Myös yksityiset konsulttiyritykset työllistävät hydrobiologeja ja limnologeja.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset