🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Matemaatikko tekee laskelmia erilaisten tutkimusten tarpeisiin. Työpaikkoja on yliopistoissa ja oppilaitoksissa, eri toimialojen yrityksissä sekä kuntien ja valtion hallinnossa. Matemaatikkoja työskentelee myös opettajina ja asiantuntijoina. Ammatissa tarvitaan teorioiden tuntemusta, laskutaitoa ja matemaattista päättelykykyä. Työ edellyttää tarkkuutta ja

Lue lisää ammatista Matemaatikko

Matemaatikon työ on matemaattisten laskelmien tekemistä teknistä, luonnontieteellistä tai jotakin muuta tutkimusta varten. Monet matematiikan alalta valmistuneet työskentelevät opettajina tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Matematiikka jaetaan usein yleiseen ja sovellettuun matematiikkaan. Yleisessä matematiikassa tutkitaan matemaattisia rakenteita

Lue lisää ammatista Matemaatikko

Yliopistot. Lukiot. Peruskoulut. Muut oppilaitokset. Kuntien ja valtion hallinto. Teollisuus. Vakuutusyhtiöt. Pankit. Kaupan ala.

 

Yliopistoissa voi opiskella matematiikkaa luonnontieteellisellä koulutusalalla. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Opettajiksi aikovien on suoritettava myös pedagogiset opinnot.

Matematiikan opettajat opettavat usein myös jotakin muuta ainetta kuin matematiikka, esimerkiksi kemiaa,

Lue lisää ammatista Matemaatikko
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset