🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Ympäristönsuojelusuunnittelija

Samankaltaiset ammatit: Asiakastukihenkilö Eräopas Iktyonomi

Kunnan palveluksessa työskentelevän ympäristönsuojelusuunnittelijan (ympäristösuunnittelijan) työtehtäviin kuuluu mm. maankäytön suunnittelua, kaavoitukseen vaikuttamista ja erilaisten ympäristöarviointien tekemistä. Ammatissa tarvitaan laaja-alaista asiantuntemusta, itsenäistä työskentelyotetta, yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ja suullista

Lue lisää ammatista Ympäristönsuojelusuunnittelija

Ympäristönsuojelusuunnittelijan (ympäristösuunnittelijan) työ painottuu erilaisten ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi maankäytön suunnittelu ja ympäristöselvitysten laatiminen. Ympäristösuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti kestävää kehitystä.

Kuntien tehtävät

Lue lisää ammatista Ympäristönsuojelusuunnittelija

Ympäristösuunnittelijan virkaan edellytetään soveltuvaa korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa. Koulutustaustat vaihtelevat, mikä johtuu siitä, että alalla tarvitaan monenlaista asiantuntemusta.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa tutkinnon filosofian maisteri (FM). Alempi korkeakoulututkinto on

Lue lisää ammatista Ympäristönsuojelusuunnittelija
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Ympäristönsuojelusuunnittelija tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 832 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Ympäristönsuojelusuunnittelija

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 832 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset