🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Ympäristötyöntekijä

Samankaltaiset ammatit: Asiakastukihenkilö Eräopas Iktyonomi

Ympäristötyöntekijät tekevät maastossa monenlaisia kunnostus- ja rakennustöitä. Laajat työtehtävät kattavat mm. ulkoilureittien rakentamisen, kunnallistekniset työt, metsien entisöinnit ja maisemanhoitotyöt. Ympäristötyöntekijöitä työskentelee alueellisissa ympäristökeskuksissa. Ammatissa tarvitaan monipuolista osaamista ja maastokelpoisuutta sekä kykyä

Lue lisää ammatista Ympäristötyöntekijä

Ympäristötyöntekijät tekevät maastossa monipuolisia ympäristörakentamistöitä. Kunnostus-, hoito- ja rakennustyöt voivat kohdistua maaperään, vesistöön, maisemaan, rakennelmiin tai kunnallistekniikkaan. Työtehtävät vaihtelevat kohteesta riippuen.

Ympäristötyöntekijät rakentavat erilaisia ulkoilu- ja luontoreittejä retkeilyä ja liikuntaa varten. Tehtäviin

Lue lisää ammatista Ympäristötyöntekijä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Ympäristötyöntekijöillä on yleensä jokin ammatillinen peruskoulutus. Soveltuva koulutus on esimerkiksi rakennusalan perustutkinto, jonka voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös Maarakennusalaalan ja talonrakennusalan ammattitutkinnot sekä Maarakennusalaalan ja talonrakennusalan

Lue lisää ammatista Ympäristötyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Ympäristötyöntekijä

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 517 EUR
  • 4 444 EUR
  • 4 707 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset