Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eläviä järjestelmiä. Biologiaa voit opiskella Helsingin Turun, Oulun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä kansanopistoissa.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä biologian koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Biologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Biologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja, eläin- ja kasvifysiologia, perinnöllisyystiede, mikrobiologia...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Näyttää 1-2 yhteensä 2 tulosta
 

Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eläviä järjestelmiä. Biologinen tutkimustyö tuottaa uutta tietoa todellisuudesta, auttaa ratkaisemaan esimerkiksi ympäristöongelmia sekä helpottaa käytännön elämäämme erilaisten teknisten sovellusten kautta. Tutkimustyön lisäksi biologeja työskentelee mm. opetusalalla, ympäristövalvonnassa ja hallinnon tehtävissä.

Biologista tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään useilla osa-alueilla. Perinteisesti biologia on jaoteltu organismien tyypin mukaan kasvitieteeseen (botaniikka), eläintieteeseen (zoologia) ja mikrobiologiaan (mikro-organismit). Nämä tutkimusalueet on taas jaoteltu edelleen sen mukaan, missä mittakaavassa tutkimus tapahtuu ja mitä menetelmiä käytetään.

Missä voit opiskella biologiaa?

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä luonnontietellisissä tiedekunnissa. Oppiaineiden nimissä ja opintojen painotuksissa on eroja yliopistojen välillä. Bio- ja ympäristötieteisiin kuuluvat ekologia, eläintiede, kasvitiede, hydrobiologia ja limnologia, kalabiologia ja kalatalous, yleinen mikrobiologia, perinnöllisyystiede, ympäristötieteet sekä biotekniikka ja bioteknologia.

Bio- ja ympäristötieteitä voi opiskella Helsingin yliopiston Biotieteiden laitoksella, Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, Oulun yliopiston Biologian laitoksella, Tampereen yliopiston bioteknologian koulutusohjelmassa, Turun yliopiston Biologian laitoksella sekä Åbo Akademissa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Biologiaa voi opiskella myös kansanopistoissa suorittamalla yksitäisiä kursseja tai aine kokonaisuuksia.

Opettajaksi haluavien on sisällytettävä tutkintoon myös opettajan pedagogiset opinnot tai suoritettava ne erikseen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Biologiaa opiskellut työelämässä

Biologit ovat luonnontieteilijöitä, joiden työn kohteena on elävä luonto. Biologian tutkimustuloksia hyödynnetään mm. lääketieteessä, lääketeollisuudessa ja terveydenhuollon teknisissä sovelluksissa, elintarviketuotannossa, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä ja ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Biologeja työskentelee hyvin monenlaisissa asiantuntijatehtävissä eri tehtäväalueilla, joita ovat esimerkiksi tutkimus, ympäristöalan suunnittelu ja -valvonta, opetus ja hallinnollinen työ. 

Tutkimus- ja opetustyö

Tutkimustyötä tehdään pääasiassa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Opetustehtävät työllistävät pedagogisen pätevyyden hankkineita biologeja yliopistoista toisen asteen oppilaitoksiin.

Hallinnollinen työ

Hallinnollista työtä tehdään valtiolla esimerkiksi ympäristöhallinnossa sekä kunnilla mm. ympäristötoimissa tai vastaavissa yksiköissä. Järjestöissä biologeja työskentelee mm. luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asiantuntijatehtävissä, joissa työ on esimerkiksi vaikuttamista, tiedottamista ja kouluttamista.

Yksityinen sektori työllistää esimerkiksi konsultti- ja tutkimusyrityksissä. Työpaikkoja on jonkin verran myös alan järjestöissä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi