🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suojeleva

Suojeleva

Suojeleva

Turvallisuus on osa arkea. Emme useimmiten huomaa sen läsnäoloa ennen kuin se puuttuu. Turvallisuusalasta on muodostunut yhteiskunnan yksi keskeisimmistä palvelutoiminnan muodoista. Turvallisuusala on monipuolinen ja haastava sekä jatkuvasti kasvava ja muuttuva ala, joka yhdistää useita erilaisia ammattitaidon osa-alueita. Suomessa suurin osa turvallisuusalalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien ja yritysten palveluksessa.

Hae Suojelevalle sopivia koulutuksia

Alta löydät Suojelevalle sopivia koulutuksia ja ammatteja!


Turvallisuus / Maanpuolustus

Yksityistä turvallisuusalaa edustavat vartiointiliikkeet, turvasuojayhdistykset ja yksityisen yrityssektorin sisäisissä turvallisuustehtävissä työskentelevät. Julkisella sektorilla alaa edustavat muun muassa puolustusvoimat, poliisi sekä palo- ja pelastusorganisaatiot. Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on Suomen valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen. Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan  kansalaisten yleisen turvallisuuden lisäksi myös turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Hae turvallisuusalan ja maanpuolustuksen koulutuksia


MUUT VASTAAJATYYPIT

Jakautuivatko tuloksesi useamman eri vastaajatyypin välille? Kiinnostaako sinua useampi eri ala? Tutustu myös muihin vastaajatyyppeihin:


Mainokset