🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Humanistinen

Humanistinen

Humanistinen

Olet empaattinen ja viihdyt ihmisläheisessä työssä. Omaat hyvän huomiokyvyn ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Haluatko kenties opettaa muita? Oletko luova? Onko sinulla runsaasti mielikuvitusta tai olet kiinnostunut historiasta ja eri kulttuureista? Jos vastasit myöntävästi, monipuolinen humanistinen ala saattaa sopia sinulle. Humanistinen viihtyy hyvin esimerkiksi opettajana, psykologina, käyttäytymistieteilijänä tai historioitsijana.

Hae Humanistiselle sopivia koulutuksia

Alta voit lukea lisää Humanistiselle sopivista koulutuksia!


Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Oletko pedagogisesti lahjakas ja taitava opettamaan muita? Haluatko työskennellä lasten kanssa tai aikuiskoulutuksessa? Opettajan ammatti voi siinä tapauksessa olla sinua varten. Alalla löytyy useita eri suuntautumis- ja ammattivaihtoehtoja. Opettajalta vaaditaan oman opetusalansa hallinnan lisäksi luovuutta, kehittämishenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hae kasvatustieteen alan koulutuksia

Sosiologia

Sosiologia on laaja tutkimusalue, joka kattaa kaiken inhimillisen toiminnan alkaen yksilöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja päätyen kokonaisiin yhteiskuntiin. Sosiologi toimii usein monipuolisissa suunnittelu-, hallinto- ja tilastointitehtävissä. Lisäksi moni toimii tutkijana tai päätöksenteon asiantuntijatehtävissä.

Hae sosiologikoulutuksia

Psykologia / Käyttäytymistiede

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä, kokemusta ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Psykologiaa voit opiskella useissa eri oppilaitoksissa monilla eri tasoilla. Laillistetun psykologin oikeudet voi saada kuitenkin henkilö, joka on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon. Muissa koulutuksissa psykologia voi olla yksi osa opintoja, kuten sosionomi-, terapeutti- tai vaikkapa sairaanhoitajaopinnoissa.

Hae psykologian ja käyttäytymistieteen koulutuksia

Filosofia

Filosofia tutkii kriittisesti yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä, jotka ovat usein abstrakteja ja etäällä jokapäiväisestä elämästä. Oppiaineena filosofia poikkeaa siten muista yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aineista.

Hae filosofian koulutuksia

Uskontotiede / Teologia

Uskontotiede ei rajoitu mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan kohdistuu uskontoihin yleismaailmallisesti. Tieteenalan perimmäisiin kysymyksiin kuuluu kysymys uskontojen luonteesta ja synnystä.

Teologia puolestaan rajautuu tutkijoiden omaan uskonnolliseen perinteeseen, tyypillisesti kristinuskoon.

Hae uskontokoulutuksia

Historia

Historia tieteenä tarkastelee menneisyyden ja nykyajan tapahtumia sekä nykyajan riippuvuutta menneisyydestä. Tätä kautta historia pyrkii ymmärtämään omaamme ja muita kulttuureja sekä etsimään tapahtumien välisiä yhteyksiä. Historiaa ei siis opiskella vain menneisyyden vaan tulevaisuuden vuoksi. Historiatieteiden pääaineita ovat Suomen historia, Skandinavian historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, aate- ja oppihistoria sekä taloushistoria.

Hae historiakoulutuksia

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatiede tarjoaa useita opiskeluvaihtoehtoja. Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Yhteiskuntatieteilijät osaavat tunnistaa tärkeiden päätösten taustalla olevia tekijöitä sekä analysoida niitä.

Hae yhteiskuntatieteiden koulutuksia


MUUT VASTAAJATYYPIT

Jakautuivatko tuloksesi useamman eri vastaajatyypin välille? Kiinnostaako sinua useampi eri ala? Tutustu myös muihin vastaajatyyppeihin:


Mainokset