Viestijä

Viestijä

Viestijä

Viestijällä on keskeinen rooli yrityksen viestinnän organisoinnissa ja suunnittelussa, jonka vuoksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat Viestijälle itsestäänselvyys. Viestijä on vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, tehokas ja omaa hyvän sopeutumiskyvyn. Hän on ulospäinsuuntautunut ja osaa edustaa hyvin niin muita kuin itseäänkin. Oletko hyvä kirjoittamaan ja tuomaan mielipiteesi esille? Vai oletko kenties kiinnostunut markkinoinnista tai eri medioista?

Hae Viestijälle sopivia koulutuksia

Alta löydät Viestijälle sopivia ammatteja sekä koulutuksia!


Tv, radio, valokuvaus & elokuva

Tiedotus, viestintä ja media-ala kulkevat pitkälti käsi kädessä ja alan merkitys kasvaa entisestään tekniikan kehityksen myötä. Jokaisen yrityksen on tänä päivänä tiedettävä, miten viestin saa perille tietylle kohderyhmälle ja miten koko informaatiovirta toimii – massamediassa, internetissä ja lukuisissa muissa medioissa. Viestintä on taito joka, vaatii koulutusta.

Hae televisio- ja radioalan koulutuksia

Hae valokuvaus- ja elokuvakoulutuksia

Markkinointi

Markkinointi ja myynti ovat laajoja ja monipuolisia kokonaisuuksia, ja ne pitävät sisällään monia erilaisia työtehtäviä. Ala on suosittu ja suuntautumisvaihtoehtoja on monia.

Hae markkinointi- ja myyntikoulutuksia

Journalistiikka, viestintä & PR

Journalistiikka on oppiaine, joka tutkii mediaa ja journalismia sekä kouluttaa toimittajia joukkoviestimiin. Journalistiikan opintojen tieteellinen tavoite on perehdyttää opiskelijat median ja journalismin tutkimuksen tieteellisiin lähtökohtiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Viestinnän alalla voit opiskella esimerkiksi tiedottajaksi tai PR-konsultiksi.

Hae tiedotus-, viestintä-, ja mediakoulutuksia

Hae journalistiikka- ja PR-koulutuksia

Kielet ja kirjallisuus

Onko sinulla pettämätön kielikorva? Oletko kielellinen luonnonlahjakkuus? Jos haluat opiskella kieliä, vaihtoehtoja on monia. Suomessa kieliopintoja tarjotaan monella eri koulutustasolla ja myös kieliopinnot ulkomailla yleistyvät entisestään. Myös kirjallisuuden alan koulutus on monitahoista ja opintoja löytyy miltei kaikilta koulutustasoilta.

Hae kieli- ja kirjallisuuskoulutuksia


MUUT VASTAAJATYYPIT

Jakautuivatko tuloksesi useamman eri vastaajatyypin välille? Kiinnostaako sinua useampi eri ala? Tutustu myös muihin vastaajatyyppeihin:


Mainokset