Elintarvikekemistit työskentelevät tuotesuunnittelun, laadunvarmistuksen ja valvonnan tehtävissä elintarvikealalla. Tehtävänä voi olla myös tutkimus tai markkinointi. Työpaikkoja on elintarviketeollisuudessa, tutkimus- ja valvontalaboratorioissa sekä elintarvikealan oppilaitoksissa. Työssä tarvitaan mm. elintarvikkeiden tuntemusta ja tutkimusmenetelmien

Lue lisää ammatista Elintarvikekemisti

Elintarvikekemisti on elintarviketieteilijä, joka voi työskennellä tuotesuunnittelun tehtävissä elintarviketeollisuudessa, valvontatehtävissä elintarvike-, maatalous- ja ympäristöalojen laboratorioissa, tutkijana tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa tai opettajana elintarvikealan oppilaitoksissa.

Elintarvikekemia liittyy ravinnossa esiintyvien aineiden ja

Lue lisää ammatista Elintarvikekemisti

Elintarviketeollisuus. Elintarvikealan, maatalousalan ja ympäristöalan laboratoriot. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA. Neuvontajärjestöt. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Oppilaitokset. Kunnat. Valtio.

Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella voi opiskella elintarvikekemiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on elintarviketieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on elintarviketieteiden kandidaatti.

Turun yliopiston Biokemian laitoksella voi opiskella biokemiaa, jossa voi suuntautua elintarvikekemiaan. Ylempi korkeakoulututkinto on

Lue lisää ammatista Elintarvikekemisti
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset