✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Elintarvikekemistit työskentelevät tuotesuunnittelun, laadunvarmistuksen ja valvonnan tehtävissä elintarvikealalla. Tehtävänä voi olla myös tutkimus tai markkinointi. Työpaikkoja on elintarviketeollisuudessa, tutkimus- ja valvontalaboratorioissa sekä elintarvikealan oppilaitoksissa. Työssä tarvitaan mm. elintarvikkeiden tuntemusta ja tutkimusmenetelmien

Lue lisää ammatista Elintarvikekemisti

Elintarvikekemisti on elintarviketieteilijä, joka voi työskennellä tuotesuunnittelun tehtävissä elintarviketeollisuudessa, valvontatehtävissä elintarvike-, maatalous- ja ympäristöalojen laboratorioissa, tutkijana tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa tai opettajana elintarvikealan oppilaitoksissa.

Elintarvikekemia liittyy ravinnossa esiintyvien aineiden ja

Lue lisää ammatista Elintarvikekemisti

Elintarviketeollisuus. Elintarvikealan, maatalousalan ja ympäristöalan laboratoriot. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA. Neuvontajärjestöt. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Oppilaitokset. Kunnat. Valtio.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset