Lihavalmistetyöntekijöitä työskentelee monenlaisissa tehtävissä eri tehtävänimikkeillä lihanjalostuksen eri tuotantopaikoissa. Työpaikkana voi olla esimerkiksi teurastamo tai makkaratehdas. Lihavalmistetyöntekijät voivat olla erikoistuneita johonkin osatehtävään tai sitten he ovat monitaitoisia ja voivat vaihtaa työvaiheesta toiseen. Työssä tarvitaan

Lue lisää ammatista Lihavalmistetyöntekijä

Teurastamoissa työskentelee teurastajien ohella teurastamotyöntekijöitä, jotka käsittelevät teurastustuotteita ja ohjaavat teurastuksesta tulevat raaka-aineet jatkoprosesseihin. Esimerkiksi suolityöntekijät hoitavat koneita, joilla puhdistetaan suolet.

Leikkaamossa puolestaan toimii lihanleikkaajien ohella leikkaamotyöntekijöitä. He pakkaavat mm. leikatut

Lue lisää ammatista Lihavalmistetyöntekijä

Elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset: lihavalmiste- ja makkaratehtaat.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa elintarvikealan perustutkinnon liha-alaan suuntautuen. Tutkintonimike on lihatuotteiden valmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös lihanjalostajan ammattitutkinto ja lihateollisuuden ammattitutkinto.

 Lue lisää ammatista Lihavalmistetyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset