Kysymyksiä ja vastauksia

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!

Etsi

Viimeisimmät kysymykset ja vastaukset

Hammaslääketieteen opinnot ulkomailla
Hei,

Olisin kiinnostunut vaihtoehdoista opiskella hammaslääketiedettä ulkomailla.

Erityisesti Etelä-Euroopan maat kiinnostavat.

Tarjoaako mitkään korkeakoulut enää EU:n kansalaisille ilmaisia tai lähes ilmaisia lukukausimaksuja, kuten Suomessa?
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

EU-maissa kaikkien EU-kansalaisten tulisi maksaa saman verran koulutuksesta kuin maan omatkin kansalaiset. Lukukausimaksut kuitenkin vaihtelevat eri maiden ja korkeakoulujen välillä. Osassa maissa koulutus on ilmaista, mutta osassa taas lukukausimaksut voivat olla korkeitakin.

Etelä-Euroopan maista esimerkiksi Italiassa Sienan yliopistossa lukukausimaksu näyttäisi olevan maksimissaan 5000 euroa, mutta se voi olla myös matalampi. Portugalissa lukukausimaksu voi olla tuhannen euron luokkaa vuodessa. Kreikasta voit löytää koulutuksia sekä ilmaiseksi että matalilla kustannuksilla.

Muista Euroopan maista esimerkiksi Saksasta, Itävallasta ja Pohjoismaista voi löytyä ilmaisia koulutuksia tai ainakin melko matalan lukukausimaksun koulutuksia.

Vaihtoehtoja löytyy siis paljon. Kannattaa tutustua sinua kiinnostavien maiden yliopistoihin, jotka tarjoavat hammaslääketieteen opintoja. Netistä löytyy paljon tietoa eri yliopistojen lukukausimaksuista ja mahdollisista muista kuluista.

Tsemppiä opiskelupaikan löytämiseen!

Ystävällisin terveisin

studentum.fi

Opinto-ohjaajan koulutus
Hei!

Valmistun nyt joulukuussa sosionomiksi. Jatko-opinnot kiinnostaa ja haaveena on lukea vielä opinto-ohjaajaksi. Haluaisin tietää, minkälaisia opintoja tämä vaatisi?

Kiitos paljon jo etukäteen!
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Opinto-ohjaajaksi voi kouluttautua Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnolla. Tähän ei vaadita aikaisempia korkeakouluopintoja.

Toinen vaihtoehto opinto-ohjaajaksi kouluttautumiseen on kasvatustieteen maisterin tutkinto Itä-Suomen tai Jyväskylän yliopistossa. Hakukelpoisuusvaatimuksena Itä-Suomen yliopistoon on alempi yliopistollinen korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai vähintään suoritettu kasvatustieteellinen perus- ja aineopintokokonaisuus (60 op). Jyväskylän yliopistoon hakukelpoisuusvaatimuksena on kandidaatin tai maisterin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi on tullut suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (vähintään 35 op) kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä, kasvatuspsykologiassa, kasvatussosiologiassa tai varhaiskasvatustieteessä tai yliopistolliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (vähintään 35 op).

Opinto-ohjaajaksi voi kouluttautua myös opinto-ohjaajan erillisillä opinnoilla (60 op) Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa. Hakukelpoisuusvaatimuksena on kuitenkin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (Jyväskylän yliopistossa käy myös ammattikorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot).

On myös mahdollista suorittaa ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus esim. Haaga-Heliassa tai Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hakukelpoisuusvaatimuksena on opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov), korkeakoulututkinto ja mahdollisesti työkokemus.

Lähde: opintopolku.fi

Ystävällisin terveisin

studentum.fi

Opiskelupaikan pitäminen ilman opintojen suorittamista
Hei! Opiskelen 1. vuotta Hgin yo:ssa, mutta olen epävarma opintojeni jatkamisesta. Hain kevään 2. yhteishaussa kahteen eri korkeakouluun kolmeen koulutukseen muille aloille. Jos pääsen johonkin noista ja otan paikan vastaan, voinko pitää yo-paikan, vaikka en opiskelisi siellä hetkeen, esim. pariin vuoteen?
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Helsingin yliopistossa olevaan opiskeluoikeuteesi. Tällöin opiskeluoikeutesi säilyy, mutta sinun ei tarvitse suorittaa opintoja. Näyttäisi siltä, että voit olla poissaolevana esimerkiksi parikin vuotta, mutta kahden lukukauden jälkeen poissaolo alkaa kuluttamaan tutkinnonsuoritusaikaasi.

Voit lukea asiasta lisää Helsingin yliopiston sivuilta.

Tsemppiä opintoihin!

Ystävällisin terveisin

Aino, studentum.fi

Näyttää 7-9 kysymystä 1163 tuloksesta
1
2
3
4
...
388

Mainokset