Sivuston käyttötapa: Mobiili

Akateemiset opinnot

Kysymyksiä ja vastauksia

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!


EtsiViimeisimmät kysymykset aiheesta: Akateemiset opinnot


15 tammi 2019
Kriminologian opinnot
Hei!
Olen valmistunut sairaanhoitaja mutta harkitsen alanvaihtoa.
Minua kiinnostaa kriminologia ja miten nyt että mitä polkua pitäisi käydä? Ammattikorkea? Yliopisto? Mitä polkua käydään?

Vastaus

Hei,

Kiitos viestistäsi. Kriminologiaa voi tällä hetkellä opiskella Suomessa Helsingin yliopistossa, jossa se on osa sosiaalitieteiden maisteriohjelman pääainetarjontaa, ja näin  valitaan pääaineeksi vasta kandidaatin tutkinnon jälkeen. Helsingissä voi myös osana oikeustieteellistä tiedekuntaa opiskella pääaineena rikosoikeutta. Lisäksi Kirminologiaa voi opiskella myös avoimessa yliopistossa. Ammattikorkeakoulussa ei ole mahdollista opiskella kriminologiaa, mutta vaihtoehtona on rikosseuraamusala, josta valmistuu rikosseuraamusalan sosionomi. Tätä voi opiskella esimerkiksi Laureassa, jonka sivuilta voit lukea tutkinnosta lisää.

Mukavaa vuoden jatkoa, ja onnea opintoihisi!

Ystävällisin terveisin,

Aurea, Studentum.fi

07 marras 2018
Sosiaalitieteet ja kriminologian opinnot
Hei! Olen kiinnostunut sosiaalitieteistä ja haluaisin tietää, onko koulutuksen yhteydessä edelleen mahdollista erikoistua kriminologiaan? Studentumin sivuilla oli esitetty vastaavanlainen kysymys kahdeksan vuotta sitten, mutta en tiedä pitääkö vastaus edelleen paikkaansa. Jos sitä voi edelleen opiskella, niin missä yliopistoissa se on mahdollista ja minkälaisia edellytyksiä ko. alan opiskelu vaatii?

Vastaus

Hei!

Kiitos kysymyksestäsi. Helsingin yliopistossa voi opiskella kriminologiaa sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa. Tällöin siis kriminologia valitaan pääaineksi maisterivaiheessa, eli kandidaatin tutkinnon jälkeen. Mikäli olet suorittanut sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinnon valtiotieteellisessä tiedekunnassa Helsingissä saat oikeuden maisterivaiheeseen suoraan. Muussa tapauksessa sinun tulee hakea maisteritutkintoon erikseen yhteishaussa. Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkintoon haetaan myös yhteishaussa. Tietoa hausta ja pääsykokeista löytyy Helsingin yliopiston nettisivuilta.

Tieteenalan opiskelu ei vaadi erityisiä edellytyksiä muuten, kuin kiinnostusta alan olennaisiin teemoihin ja kysymyksiin. Sosiaalitieteissä tarkastellaan erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, ja avainkysymyksinä ovat  yhteiskunnan toimivuus, monimuotoisuus, hyvinvointi sekä sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus. Kriminologia taas tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Huomio kohdistuu rikollisuuden eri ilmiöihin. Mikäli tällaiset kysymykset kiinnostavat sinua, on sosiaalitieteet ja kriminologia tieteenalana juttusi!

Toivottavasti tästä on apua, ja onnea opintoihisi!

Ystävällisin terveisin,

Aurea, Studentum.fi

05 heinä 2018
Sosionomista päiväkodin johtajaksi
Hei. Olen Sosionomi (AMK) ja minulla on lto-pätevyys. Uudistuvan varhaiskasvatuslain (joka astuu voimaan 1.9.2018) mukaan voisin hakea päiväkodinjohtajan tehtäviin mikäli suoritan kasvatustieteen maisterin opinnot. Millainen opintopolku minun tulee suorittaa saadakseni tuon pätevyyden. Olenko ymmärtänyt oikein että minun tulisi suorittaa avoimessa yliopistossa ensin kasvatustieteen perusopinnot (25op) ja siihen päälle kasvatustieteen aineopinnot (40op) ja näiden jälkeen voisin hakea maisteriopintoihin. Kuinka haastava on avoimen jälkeen päästä maisteriopintoihin ja voiko sen suorittaa avoimen tapaan pääosin oppimistehtävinä vai edellyttääkö se lähiopiskelua ja jos niin kuinka paljon? Ja kuinka laaja tuo maisteriopinto on? Avoimen opinnot ovat maksullisia, kuinka on maisteriopintojen suhteen? Kiitos

Vastaus

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n sivuilla sanotaan näin:

"Lain mukaan päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin kelpoisuusvaatimuksena on lastentarhanopettajan kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito."

OAJ:n sivuilla sanotaan myös:

"Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai  sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), johon sisältyy vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja."

Kuitenkin tämä uusi laki tulee hiukan muuttamaan käytäntöjä. Voit lukea lisää OAJ:n sivuilta.

Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimus olisi vuodesta 2030 lähtien varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito.

Nykyään kelpoisuusehdot täyttävät päiväkodin johtajina toimivat tai 5 vuotta ennen lain voimaan tuloa päiväkodin johtajana toimineet säilyttävät kelpoisuutensa myös vuoden 2030 jälkeen. 

Vaikka aloittaisit sosionomin opinnot vasta nyt, voisit tosiaan silti päästä päiväkodin johtajaksi. Yliopisto tunnistaa ja tunnustaa maisteriohjelmassa aiemmin hankitun osaamisen osaksi maisterin tutkintoa.

Kannattaa kysyä vielä yliopistolta asiaa, mutta käsitykseni mukaan sinun ei tarvitse siis suorittaa kasvatustieteen perusopintoja ja/tai aineopintoja. Voit siis hakea suoraan maisteriksi. 

Maisterikoulutuksiin voi hakea yhteishaussa ja erillishauissa. Maisteriopinnot eivät ole maksullisia.

Voit siis hakea maisteriohjelmiin, jos olet suorittanut

  • alemman korkeakoulututkinnon
  • ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinnon
  • muita aikaisempia yliopisto-opintoja

Myös maisterin opintojen sisällöstä kannattaa kysäistä siltä yliopistolta, johon olet ajatellut hakea. Lähiopiskelua varmasti on, mutta en usko pääpainon olevan kuitenkaan siinä.

Maisterin opintojen sisällöstä voi lukea esimerkiksi Jyväskylän yliopiston sivuilta.

Suosittelen joka tapauksessa kyselemään yliopistoilta asiasta, jotta saat varmasti ajankohtaisimman tiedon. Myös OAJ:lta voisi kysellä (yhteystiedot täällä).

Toivottavasti tästä oli apua. Paljon tsemppiä tuleviin opintoihin!

Ystävällisin terveisin,

Aino, Studentum.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.